Hondakin birziklaezinen energia berreskuratzen dugu

Berri

13Urt

Tapiak txalotu egin du ekoizpen-sistemaren hondakinei balioa eman eta horiek birziklatzen dituzten industrien lana, eta berretsi du Eusko Jaurlaritzaren ekonomia zirkularraren aldeko apustua

IREKIA

Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapeneko, Jasangarritasuneko eta Ingurumeneko sailburuak berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak ekonomia zirkularrarekin duen konpromisoa. Hala adierazi du, gaur goizean OTUA enpresara eginiko bisitan. Enpresa hori Legutioko (Araba) Goiain industrialdean dago; 25 milioi euro inbertitu ditu nahaste metaliko konplexuak banantzen; beste 13 milioi inbertituko ditu plastikoak tratatzen, eta, hala, ekoizpen-sistemak sortzen dituen hondakinei balioa ematea eta haiek birziklatzea lortuko du. Tapia, Amaia Barredo Ingurumeneko sailburuordearekin eta Javier Agirre Ingurumen Administrazioaren zuzendariarekin batera, gizarte osoarentzat horrelako industrien aldeko apustuak egiteak duen garrantzia nabarmendu du; alegia, hondakinen balio potentziala kontuan hartu eta material berriak eskuratu eta, hala, bigarren bizitza ematen dizkietenen aldeko apustua egiteak. “Euskadik 20 urte baino gehiago daramatza ekonomia zirkularrean lanean”, esan du Tapiak, “eta, gaur egun, erreferentea da eremu horretan, bereziki industria-eremuan. Gaur egun, Euskadiko 240 industria-enpresa inguru –177 ETEak dira– ari dira dagoeneko praktika edo eredu zirkularrak aplikatzen”. Gaur arte, honako hauek dira ekonomia zirkularrean sektore aktiboenak: automobilgintza, garraio-ekipamenduak, elektrikoak eta elektronikoak, makina-erreminta, metala, kimikoa, altzariena, eraikuntzarena eta ingurumen-zerbitzuen azpisektorea. Eusko Jaurlaritzak, baina, aurten ekonomia zirkularrerako laguntzen programa berezi eta hobeturako deialdia egingo du, aurrerapausuak ematen jarraitzeko. Gobernuak 2 M €-ren bidez lagundu ditu ingurumena hobetzeko 66 proiektu Euskadiko industrian. Eta aurtengo aurrekontuan, Tapiak esan duenez, “ahalegin handiagoa egingo da eta, horretarako, lerro horren finantzaketa bikoiztu egingo da eta 4 milioikoa izango da, eta funtsak eskatuko zaizkio Next Generation-i, ekonomia zirkularraren estrategian eta hondakin-plan berrian ezarritako neurriak sustatu ahal izateko. Hondakina murrizteko eta hari balioa emanez bigarren mailako baliabide edo material eraldatzeko asmoz". Ekonomia zirkularra Euskadin BPGd-aren % 1,12 da, eta urteko diru-sarrera gordinak 764 M € dira. Enpleguari dagokionez, 18.463 enplegu daude ekonomia zirkularrarekin lotuta, alegia, EAEko enplegu-kopuru osoaren % 2,08. Balio hori Espainiakoa eta Alemaniakoa baino handiagoa da; haietan % 2,00 eta % 1,71 da, hurrenez hurren, ekonomia zirkularrarekin lotura duten enpleguen ehunekoa. Ekonomia zirkularrak industriari dakarzkion erronkak garrantzitsuak dira. Irtenbide berritzaileak baliatuko balira, zirkularragoak, batez beste lehengaien kontsumoan % 6ko aurrezpena aurreikusten da; alegia, 2.000 M €-ko aurrezpena Euskadiko industrian. Tapiak zorionak eman dizkio OTUAri, egiten duen bultzadagatik, eta honako hau gogorarazi du: “XXI. mendeko industriak ingurumenaren aldagaia eta I+G+b jarduera integratzeko gai den industria digitalizatua izan behar du, horrela ekoizpen jasangarriagoa lortzeko. 2021erako, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurrekontuaren % 40 baino gehiago –268 milioi euro ditu– I+G+b jardueraren aldeko apustura bideratu da, bai industria-eremuan bai lehen sektorean eta elikagaigintzan. Eusko Jaurlaritzak urtarrilean onartu zuen “Euskadiko 2030erako ekonomia zirkularraren estrategia”, hiru helburu estrategikorekin: - Produktibitate materiala % 30 handitzea. - Material zirkularraren erabilera-tasa %30 handitzea. - BPGren unitate bakoitzeko sortutako hondakinen tasa %30 murriztea. Honako hauek baieztatzen dute krisi honetatik irteteko jasangarritasuna eta ingurunearekiko eta ingurumenarekiko errespetua integratzen dituen irteera behar dela: Europar Batasunak “Itun Berdea” onetsi izana, ekonomia berdetzeko eta industria-sektoreen lehiakortasuna areagotzeko programa honetatik bideratuko den laguntza ekonomikoen pakete garrantzitsua aintzat hartuta, eta Next Generation EU leheneratze-programa. OTUA ekonomia zirkularraren estrategiaren helburuetan laguntzen duen enpresa den aldetik, enpresa eredugarria da, berritzailea, eta etengabeko inbertsioak egiten ditu bai hondakinen aprobetxamendurako balio-katearen prozesu berrietan, bai funtsezko prozesuak sartzen eta hobetzen. PPGR2030 hondakinak kudeatzeko plan berria Datozen 10 urteetarako aurreikusten den arau-, ekonomia- eta ingurumen-esparrua ikusita, Eusko Jaurlaritza PPGR2030 Hondakinak Kudeatzeko Planean lanean ari da, hondakinen arloko Europako araudira egokitzeko eta hondakinen adierazleak hobetzeko. Tapiak "isurketaren arazoa konpontzearen" alde egin du, eta hondakinen kudeaketaren hierarkiaren egoera guztietan lanean jarraitzearen garrantzia azpimarratu du. Hala ere, Zaldibarko gertakariaren ondorioz hondakin ez-arriskutsuak isurtzeari dagokionez, Mutiloako eta Larrabetzuko zabortegiak ixtearen ondorioz eta mota horretako gainerako instalazioen balio-bizitza txikiaren ondorioz, lehentasunezko ingurumen-erronka epe labur eta ertaineko isurketa minimizatzea da, hondakinak gure autonomia-erkidegotik kanpo lekualdatu behar ez direla bermatzeko, eta, bestalde, isurketa gutxieneko mailetaraino murriztea ahal den neurrian, duseztatzeko azpiegiturak sahiesteko. Sailburuak planaren helburu gisa ezarri du "bigarren mailako materialen merkatu egonkor eta seguru bat sortzea, 2030erako 10MM tonara iritsiko dena", euskal enpresen lehiakortasuna eta enpleguaren sorrera sustatuz.
04Urt

El aula de educación ambiental de Artigas se podrá visitar de forma virtual

DEIA

El aula de educación ambiental de Artigas tendrá una recreación virtual de forma que pueda seguir cumpliendo su función educativa y didáctica sin que los asistentes tengan que desplazarse físicamente hasta su espacio. La sociedad pública Garbiker ya venía trabajando en una alternativa a las visitas físicas del aula, cuya alta demanda hace que haya solicitudes que no se pueden atender, una necesidad que se ha vuelto más acuciante con la pandemia y sus restricciones de movilidad y aforos. Dirigido tanto a escolares y estudiantes universitarios y de FP, como a asociaciones y otros grupos, el Centro de Educación Ambiental sobre Residuos de Bizkaia se ha consolidado como un espacio singular e imprescindible para divulgar el sistema de gestión de residuos del territorio. Su objetivo es dar a conocer a la ciudadanía todos los procesos de prevención, reutilización y reciclaje de los residuos generados en Bizkaia, realizando también una labor de sensibilización para impulsar hábitos de conducta más respetuosos con el medio ambiente. Su actividad principal son las visitas guiadas, que se adaptan en función del público al que van dirigidas. En ellas se explican los procesos de reciclaje más conocidos, se dan a conocer los tratamientos de residuos a través de animaciones mecánicas, físicas e infografías, y se proyecta un vídeo sobre el proceso de reciclaje en el simulador del aula. Pese a que la visita se apoya en elementos audiovisuales, implica la necesidad de acudir presencialmente al centro, por lo que la disponibilidad de realizarlas está condicionada por sus horarios de funcionamiento y un calendario limitado. El proyecto para realizar una recreación virtual se enmarca dentro del proceso de renovación integral en el que se halla inmersa el Aula de Artigas, y que va a implicar tanto la renovación tecnológica de los dispositivos del espacio como la puesta al día de los contenidos, ya que ambos han quedado en gran medida obsoletos desde que se puso en marcha en 2004. "Nuestro objetivo es mantener la esencia del funcionamiento actual del centro, que tan buenos resultados ha obtenido, y al mismo tiempo mejorar la experiencia de las personas usuarias. Buscamos modernizar estas instalaciones para que puedan seguir prestando un servicio de calidad y permitan avanzar en nuestro objetivo de dar a conocer la gestión de los residuos que llevamos a cabo en Bizkaia e impulsar entre los ciudadanos hábitos de conducta más respetuosos con el medio ambiente", destacó la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, al presentar el proyecto de renovación. Alta demanda Ya antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, se hacía patente la necesidad de dar una respuesta a la elevada demanda de visitas que tenía el espacio y que sobrepasaba de forma recurrente su capacidad de atención presencial. Ello implica que, a lo largo del curso lectivo, existen solicitudes de visita por parte de diferentes colectivos que no se pueden atender. Un ejemplo; solo durante el curso 2019-2020 estaba prevista la asistencia a las instalaciones de más de 6.000 personas. Pero además, la crisis sanitaria de la covid-19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con herramientas de comunicación y sensibilización alternativas que permitan continuar con la actividad del aula sin necesidad de que se tenga que realizar una visita física a las instalaciones. Es por ello por lo que la sociedad pública Garbiker, dependiente de la Diputación, va a realizar una recreación virtual de aula, que incluya un paseo virtual por todas las áreas del centro y el acceso a todas las piezas audiovisuales y juegos. Las visitas se podrán realizar tanto en euskera como en castellano, de dos formas diferentes. Por una parte, una visita autoguiada, de forma que el usuario pueda navegar por las diferentes áreas del centro y acceder a los contenidos de forma autónoma y, por otra, una visita guiada por parte del personal del centro. Esta modalidad está pensada para que el personal del centro pueda simular una visita al aula de forma telemática, de tal forma que en remoto y mediante una videollamada o un soporte similar, se pueda realizar una presentación equivalente a la que se llevaría a cabo en el centro de manera presencial. El proyecto tendrá un coste de 72.600 euros.
27Abe

Bizkaia innova para mejorar la sostenibilidad en la gestión de residuos

DEIA

La innovación ha llegado a la gestión de los residuos en beneficio de la sostenibilidad. En Bizkaia, la sociedad pública foral Garbiker, encargada de la gestión de los residuos, ha llevado a cabo diversas renovaciones en los servicios que presta a la ciudadanía y basadas en ese binomio innovación-sostenibilidad. Este proceso ha tenido como uno de los primeros hitos la renovación del sistema de recogida selectiva de envases ligeros, en donde se aplicó la innovación en dos ámbitos fundamentales: la sustitución de los contenedores por un modelo 100% reciclable y la renovación de la flota de camiones con la introducción de vehículos GNC y duales. En ambos casos se han producido mejoras tanto en los aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente como con aquellos que tienen que ver con una mayor eficiencia en la prestación del servicio. Los aproximadamente 4.000 nuevos contenedores amarillos distribuidos por toda Bizkaia tienen una vida útil más larga, ya que están fabricados con acero al carbono, y, además, son más sostenibles, porque entre el 20% y el 40% de ese acero con el que están construidos es reciclado. Además, sus formas redondeadas y su tronco piramidal facilitan la recogida y la hacen más eficiente. Camiones más eficientes La sustitución de los contenedores de recogida de envases, que hoy se distribuyen en 11 de las 13 rutas de recogida marcadas en nuestro territorio, ha venido acompañada también de la renovación de la flota de camiones que prestan ese servicio de recogida, en un adelanto inicial del proceso desarrollado en los últimos meses para contar con una flota de transporte de residuos mucho más eficiente y sostenible. En el caso de la recogida de envases, los siete nuevos camiones con GNC (Gas Natural Comprimido) que se utilizan ahora emiten un 77% menos de óxidos de nitrógeno, un 70% menos de partículas metálicas y un 10% menos de CO2. Coincidiendo con la adquisición de estos vehículos, la Diputación Foral de Bizkaia adaptó otros tres de los camiones que prestaban ese servicio a un sistema dual gasóleo-GNC, de manera que ahora emiten un 26% menos de NOx, un 24% menos de partículas metálicas y un 5% menos de CO2. Esas cifras evidencian los beneficios medioambientales de esta sustitución, en la que se invirtieron 3,5 millones de euros y que también ofrece dos ventajas operativas: la reducción del tiempo de carga y descarga gracias al sistema mono-operador de recogida automatizado y la mejora de las condiciones de trabajo de las personas que manejan el camión, a quienes el nuevo sistema les evita en gran medida tener que subir y bajar del vehículo. Además de en la línea de envases, en los últimos meses también se ha desarrollado un proceso de renovación de toda la flota de transporte de residuos, fundamentado en el uso de sistemas GNC puro y dual y que ha supuesto una inversión adicional de dos millones de euros, entre cabezas tractoras y camiones rígidos. Este cambio se ha hecho extensivo también a los remolques para el transporte de la fracción resto desde los centros de transferencia repartidos por todo el territorio de Bizkaia hasta Artigas, de manera que se ha invertido un millón de euros en la adquisición de nuevas compactadoras eléctricas. Mejor servicio con Garbigunes móviles Los cambios en el sistema de recogida de envases ligeros y en la flota de transporte no han sido los únicos elementos de aplicación de la innovación en la gestión de residuos de Bizkaia. Con el objetivo de prestar un mejor servicio a la vez que se fomenta el reciclaje, la Diputación Foral de Bizkaia ha llevado los garbigunes hasta el centro de las localidades del territorio. Los llamados garbigunes móviles comenzaron a funcionar en noviembre de 2018 y hoy son ya 87 los municipios en los que se han instalado estos depósitos metálicos y antivandálicos, con apariencia de baserri y en los que se pueden depositar pilas, CDs, DVDs y cassettes, aceite doméstico, pequeños electrodomésticos (planchas, batidoras, microondas...), aerosoles, cables, móviles, menaje de cocina (sartenes, ollas...), envases de metal y plástico contaminados (pintura y disolventes), consumibles informáticos (cartuchos de tinta y tóner), cápsulas de café (de metal y plástico) y radiografías. Digitalización De forma paralela a ese acercamiento del servicio de garbigunes al centro de las localidades, se ha desarrollado otro proceso de renovación en este servicio para la recogida y tratamiento selectivo. La totalidad de los 23 garbigunes convencionales cuenta ya con un registro digital de entrada, de manera que el personal que trabaja en esas instalaciones dispone de un dispositivo móvil para introducir los datos de las personas que entran, los residuos que estas personas depositan, las sugerencias que realizan y otra serie de cuestiones relacionadas con la actividad de las instalaciones. Esta digitalización ha permitido y permite la obtención de datos en tiempo real de afluencia y depósito de residuos en cada garbigune, así como de la frecuencia con la que las personas utilizan estos puntos limpios. De este modo, se podrá ir adaptando el reglamento de funcionamiento de estos equipamientos a la realidad del servicio que se presta. Además, la recogida de estos datos hará posible, en su caso, realizar campañas de fidelización, al conocer las personas que son usuarias habituales, y desarrollar otras acciones relacionadas con nuevas captaciones. Garbigunes centrales En el proceso de renovación iniciado en los garbigunes tiene también un peso específico la estrategia zonal establecida por Garbiker y la Diputación Foral de Bizkaia. De la mano de ella se han establecido dentro de la red existente nueve garbigunes centrales: Barakaldo, Basauri, Getxo, Durango, Erandio, Gernika-Lumo, Güeñes, Igorre y Markina. Todos ellos tienen un servicio diferenciado del resto, de manera que permanecen abiertos todos los días de la semana (incluidos los domingos, pero con la salvedad de los festivos), cuentan con un horario de atención al público más amplio (de 9:00 a 13:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas de lunes a sábado y entre las 9:00 y las 15:00 horas los domingos) y aceptan más residuos que el resto de garbigunes de la red. En concreto, en los garbigunes centrales se pueden depositar también residuos peligrosos de origen doméstico, envases metálicos y plásticos contaminados, absorbentes, decapantes, aguarrás sintético, tintes, protectores de madera, aerosoles y objetos y enseres que por su estado de conservación todavía tengan la posibilidad de un nuevo uso. La selección de estos garbigunes se realizó atendiendo a tres criterios: el hecho de que se encuentran en las poblaciones de su entorno con más habitantes o mayor densidad de población; que sus infraestructuras son las más preparadas a priori para admitir nuevos residuos y cuentan con mayor espacio disponible; y que han sido los de más actividad y uso de cada zona. Renovación de tecnología y contenidos del Aula de Artigas El Centro de Educación Ambiental sobre Residuos de Bizkaia no es ajeno a los procesos de renovación que está experimentando Bizkaia en todo lo referido a la gestión de los residuos. Estas instalaciones están siendo objeto de una transformación que abarca tanto la adecuación de las tecnologías que se utilizan en él como los elementos de soporte y contenidos, con especial atención a los procesos de tratamiento de residuos incorporados en los últimos años en nuestro territorio. El objetivo final es adecuar este servicio a la realidad social y tecnológica actual, aunque respetando al mismo tiempo la esencia de su funcionamiento. De esta manera, se persigue maximizar la experiencia de las personas usuarias sin renunciar a la dinámica actual y dotarla de los medios necesarios para dar soporte al mensaje que difunde. Este centro, también conocido como Aula de Artigas, se ha consolidado en los últimos años como un espacio singular e imprescindible para dar a conocer el sistema de gestión de residuos de Bizkaia. En él se pone en valor la prevención, la gestión sostenible y los residuos con un enfoque innovador y con la visión del conjunto del territorio, aportando información de alta calidad y utilizando recursos de sensibilización y promoción del compromiso ambiental para impulsar entre la población hábitos de conducta más respetuosos con el medio ambiente. BIZKAIREZIKLA, una herramienta digital para resolver dudas sobre reciclaje Uno de los problemas más frecuentes a la hora de reciclar es saber exactamente en qué contenedor va cada uno de los residuos. Ahora, ese problema está solventado, gracias a una herramienta digital, Bizkairezikla. Esta herramienta está disponible en la web de Garbiker y en ella se pueden realizar consultas para conocer cuál es el contenedor correcto para depositar un catálogo de más de 6.000 residuos agrupados en 19 categorías: alimentación, bebés, bricolaje, electrónica y electrodomésticos, envases, higiene, iluminación, informática y telefonía; juegos, juguetes y deportes; material escolar y de oficina; farmacia, menaje y hogar; mobiliario, vehículos, obras domésticas, pilas y baterías; textil y complementos; limpieza y otros. Este no es el único servicio que presta la web de Garbiker a la ciudadanía. También dispone de un sistema de geolocalización del garbigune más cercano al municipio de residencia de las personas usuarias de la web y en ella se puede consultar toda la información relativa a la gestión de los residuos en Bizkaia, incluidos los datos de recogida selectiva que anualmente se recogen en el Observatorio de Residuos de Bizkaia o pautas y consejos para mejorar la gestión de los residuos en los domicilios.
16Abe

Gipuzkoa gastó 47,6 millones en exportar basura por la paralización de la incineradora

DIARIO VASCO

Desde 2016 hasta febrero de 2020 ha habido que llevar 630.390 toneladas de residuos a Cantabria, Navarra, Iparralde, Bizkaia y al vertedero privado de Mutiloa. Un total de 47.682.798 euros es lo que ha costado a Gipuzkoa tener que exportar basura entre 2016 y 2020 a otros territorios y al vertedero privado de Mutiloa por no disponer en este tiempo de la infraestructura necesaria para tratar sus residuos tras el cierre de los vertederos públicos y después de que Bildu paralizase la construcción de la incineradora durante los años que gobernó la Diputación (2011-2015). Según ha podido saber este periódico, en total se han enviado 630.390 toneladas a diferentes ubicaciones, lo que arroja un coste medio de 75,6 euros por tonelada. Leer más

Bazenekien…?