Hondakin birziklaezinen energia berreskuratzen dugu

Albisteak

30Aza

Alonsotegiko Udalak eta Zabalgarbik udalerriaren garapen ekonomikoa, kulturala eta soziala bultzatuko dute

ZABALGARBI

Alonsotegiko Udalak eta Zabalgarbi S.A.-k lankidetza hitzarmena sinatu dute gaur, jarduera kulturalaren, enpresakoaren eta hezkuntzakoaren bitartez udalerriaren garapen kulturala, soziala eta ekonomikoa bultzatzeko. Akordioa gaur goizean sinatu dute Joseba Urbieta Alonsotegiko alkateak eta Mikel Huizi Zabalgarbi S.A.-ko zuzendari nagusiak, eta sinadura ekitaldian, udaleko eta enpresako ordezkariak bat etorri dira esatean hitzarmen horren bitartez are eta lankidetza handiagoa ezarriko dela baterako proiektuetan elkarrekin aritzeko. Lankidetza hori, beste alor batzuen artean, ekonomiaren sustapenean, kulturaren hedapenean, kultur ekipamenduetan, kirolean eta denbora librean islatuko da. Ekintzailetzarako izpirituaren sustapena, lanpostuak sortzeko neurri eraginkor gisa, gazteen eta emakumeen artean batez ere, eta eragin bereziarekin ekonomiako sektore berritzaileenetan, da hitzarmenean jasotzen den beste alderdietako bat. Horrez gain, akordioak, beste alor batzuetan sor daitezkeen ekimenen sustapena ere jasotzen du: ikerketaren alorrean, toki garapenean, baldintza sozioekonomikoen eta lanekoen hobekuntzan, teknologia berrietan, enpresa kudeaketarako teknika berrietan, enpresa elkartegintzan… Azkenik, Alonsotegiko Udalak eta Zabalgarbi S.A.-k, kulturaren hedapenerako eta sustapenerako lehiaketak, bilerak, hitzaldiak eta prestakuntza eta sentsibilizazio jardunaldiak ere bultzatuko dituzte. Hitzarmena 2018ko ekitaldirako sinatu da, eta Zabalgarbi S.A.-k 20.000 euroko ekarpena egingo du. Ekarpen hori zuzenean egin ahal izango zaie udalerriko elkarteei, taldeei eta enpresei. Lankidetza hori Zabalgarbiren Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren barruan jasotzen da. Gizarte erantzukizuna, gertueneko ingurunean aberastasuna eta ongizatea sortzeko konpromisoan oinarritzen da, ekonomiaren sustapenerako jarduketak, babesak eta elkartasun kanpainak bultzatuz. Horrela, balioa eman nahi zaio Bizkaiari, gizarte eta ekonomia iraunkorragoaren, produktiboagoaren eta integratzaileagoaren aldeko apustua eginez. Konpainiaren Xedeak ezartzen duen bezala, helburua ekonomia zirkularraren funtsezko eragilea izatea da, hondakinen tratamendurako soluzio integralari lagunduz, gardentasunean, garapen profesionalean eta ingurunearekiko konpromiso sendoan oinarritutako kudeaketa bikainaren bitartez, pertsonen osasunaren eta ingurumenaren alde jardunez.
18maiatza

Zabalgarbi se ha convertido en la primera planta de valorización energética de Europa que recibe la calificación “HPR” (Highly Protected Risk)

ZABALGARBI

La mutua norteamericana FM Global otorga esta certificación a las empresas y plantas que realizan la gestión más excelente para mitigar los riesgos inherentes a su actividad, especialmente enfocados en la prevención de daños materiales. La planta de valorización energética de residuos de Bizkaia, Zabalgarbi, ha visto reconocido el trabajo constante y de mejora continua que viene realizando desde que, en junio de 2005, se pusiera en marcha su instalación. En este caso, el reconocimiento tiene lugar en el ámbito asegurador, en relación con la mitigación y minimización de los riesgos inherentes a su industria. La mutua norteamericana, Factory Mutual Global, ha otorgado a Zabalgarbi la categoría de HPR, acrónimo de “Highly Protected Risk”, o riesgo altamente protegido. Vince Reyda, CEO de FM Global - EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa), ha hecho entrega de este reconocimiento a Mikel Huizi Leiza, Director General de Zabalgarbi, en las propias instalaciones de la planta. FM Global es una aseguradora americana con 180 años de historia, líder en Riesgos Industriales y que cubre un tercio de las empresas incluidas en la lista Fortune 1000. Esta mutua otorga la calificación “HPR” a las empresas y plantas que realizan la gestión más excelente para mitigar los riesgos inherentes a su actividad, especialmente enfocados en la prevención de daños materiales. En 2010, a través de la colaboración con la correduría Willis Towers Watson, FM Global se interesó por el proceso que se realiza en la gestión de residuos en la planta de Zabalgarbi. Para ello, desplazó en varias ocasiones a sus ingenieros, con el objetivo de que evaluaran el plan contra incendios, los riesgos generales y los especializados en equipos de generación de electricidad. Tras un exhaustivo análisis, la aseguradora norteamericana valoró la alta exigencia de la planta en todos los frentes de gestión medioambiental, prevención de riesgos  laborales y óptimo cuidado y estado de conservación de sus instalaciones, en una planta con una disponibilidad muy elevada (en torno a las 7.800 horas anuales de funcionamiento). Como consecuencia de todo ello, FM Global ha reconocido a Zabalgarbi con lo que la aseguradora cataloga como riesgo altamente protegido, con la calificación de HPR (Highly Protected Risk). Dado que FM Global es el primer referente mundial en el sector asegurador en materia de prevención de riesgos, su certificación es reconocida como un elemento diferenciador de las empresas que gestionan con las mejores prácticas los riesgos de sus instalaciones. Es de destacar que Zabalgarbi es la primera planta de valorización energética de la Europa Continental que obtiene este certificado (en Bélgica, Francia y Reino Unido FM Global asegura 7 incineradoras similares y ninguna de ellas tiene el certificado HPR). El concepto de “Highly Protected Risk” se basa en la aplicación de los mayores estándares de prevención y de protección, reduciendo al máximo la probabilidad de un siniestro. El objetivo es asegurar que la instalación −en este caso Zabalgarbi− minimice el riesgo de interrupción de la actividad, en relación con posibles incendios, incidentes en planta y pérdidas de bienes. Para obtener el certificado HPR es necesario, entre otros:
 • La adopción de todas las medidas de protección necesarias para reducir la gravedad de las posibles pérdidas, incluyendo desastres naturales en el caso de que se produjeran, a pesar de todos los controles implementados (las pérdidas totales de una planta certificada HPR son 10 veces menores a las de una planta que no disponga de esta certificación).
 • Una alta calidad de diseño y de equipos.
 • Cumplimiento integral de los códigos y normas legales de seguridad y prevención.
 • Aplicación de todos los programas de prevención necesarios para reducir la frecuencia de pérdidas.
 • Evaluación preliminar de riesgos y estudios formales de identificación y mitigación de riesgos.
 • Protección de todas las áreas de la instalación con rociadores automáticos y suministro de agua fiable/constante.
 • Una correcta distribución de la planta, que permita reducir los riesgos de manera significativa e impedir pérdidas de bienes e interrupciones de negocio.
 • Sistemas automáticos de Protección contra Incendios (bombas de agua, etc).
La obtención del reconocimiento HPR conlleva la suscripción de seguros con las máximas coberturas y en las condiciones más ventajosas (menores primas y franquicias), ya que queda acreditado que la instalación cumple con los más altos estándares de la industria para la protección de la propiedad.
17Api

Birziklatzeko gaikako bilketaren portzentajea % 4,65 hazi da Bizkaian 2017an

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuak eskertu egin du azken urteetako emaitzak hobetzearen eta Europak ezarritako helburuetara hurbiltzearen ondoreetarako birziklatzearekin konpromiso handiagoa eskatuz Ahaldun Nagusiak egin zuen deialdiaren ostean herritarrek egin duten ahalegina. Iaz 637.728 tona hondakin ekoitzi ziren. Hazi egin da hondakin organikoen, paperaren-kartoiaren, beiraren eta ontzien gaikako bilketa. Aurten, berriz ere eta azken bost urteetako joera berretsiz, jaitsi egin da amaieran baztertzen den zatikiaren bilketa. Hondakindegira eramaten diren hondakinak % 2,61 gutxitu egin dira; ildo horretatik, azpimarratu egin behar da Bizkaian aurretiazko tratamendurik gabe hondakindegietara eramaten diren hondakinen portzentajea % 1,88 dela, ezarrita dagoen zero isurketa gordineko helmugatik oso hurbil.

Birziklatzeko gaikako bilketaren tasa % 4,65 hazi da Bizkaian 2017an zehar eta gure Lurraldean tratatu ziren hondakinen % 48,43koa izan zen, Foru Aldundiak gure Lurraldeko Hondakinen Behatokiaren bidez jaso dituen datuen arabera. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuak, Elena Unzuetak, eskertu egin du Ahaldun Nagusiak, Unai Rementeriak, iaz hobeto eta gehiago birziklatzeko egin zuen deialdiaren ostean herritarrek egin duten ahalegina. "Herritarrek, beraz, beren gain hartu dute Ahaldun Nagusiak iaz aurkeztu zien erronka. Birziklatzearekin konprometituta daudela erakutsi dute. Eta horri esker, gertuxeago gaude Europak ezarritako helburuetatik. Hala ere, oraindik ere, egin gabeko bidea dago. Baina gaikako bilketako tasaren gehikuntza aurrerapauso bat da. Beste bultzada bat. Eta norabide berean jarraitu behar dugu. Europak markatzen dizkigun helburuetarantz. Izan ere, helburu horien bidez, ekonomia biribileko eredu baterantz abiatu ahal izango gara, zeinean bultzatzen diren lehiakortasuna, hazkunde ekonomiko iraunkorra eta enpleguaren sorrera. Horrez gainera, Europaren helburuak betetzeak aurrizki bat ekarriko die udalei zein mankomunitateei; ondorioz, baliabide ekonomiko gehiago esleitu ahal izango dizkiete beste zerbitzu publiko batzuei. Birziklatzen badugu, guztiok irabazten dugu. Birziklatzea apustu zentzuduna eta egin beharrezkoa da; ezinbestekoa, lurralde moderno eta arduratsua izan nahi badugu", adierazi du Unzuetak. Gutxitu egin da, % 2,61, hondakindegietara eramaten diren hondakinen kopurua eta portzentaje hori gure Lurraldean tratatu zen munta osoaren % 16,47koa izan da. Hondakindegietara eramaten diren hondakinen kopuruaren murrizketa Bizkaiko Foru Aldundiak markatu dituen beste helburuetako bat da; halaber, erakundeak bere buruari ezarri dizkion lehentasunen artean zero isurketa gordina dago (hondakindegietara aurrez tratatu gabeko hondakinik ez eramatea). Gai honi dagokionez Bizkaian hondakindegietara eraman diren hondakin gordinen portzentajea 2017an % 1,88koa izan da, foru erakundeak ezarritako % 0ko helburutik oso hurbil dagoena. Halaber, iaz % 2,04 gutxitu da balorizazio energetikorako destinatzen den hondakinen kantitatea. Oro har hondakinen sorkuntzaren munta osoa hazi egin da eta 637.728 tonakoa izan da, 2016ko kopurua 605.232 tona izan zenean; dena dela, hazkuntza hori gaika bildu diren hondakinen kopuru orokorraren hazkuntza baino baxuagoa izan da, hori 37.913 tona izan baita. Sortu diren hondakinen kantitate oso horretatik 355.363 tona amaieran baztertu egiten den (gaika biltzen ez diren) frakziokoak izan dira; beraz, arlo horretan jaitsiera gertatu da 2016ko ekitaldiarekin alderatuta eta mantendu egiten da azken bost urteetako beheranzko joera. Gaikako bilketaren datuen arabera gairik gehienen bilketan hazkuntza gertatu da. Tona bolumenik handiena izan duena, berriz ere, papera-kartoia izan da; gai horretan 84.947 tona bildu ziren, 2016an baino 8.339 tona gehiago. Horren atzetik kokatu dira beira (25.655 tona, aurreko urtean 25.355 izan zirenean), ontzi arinak (16.913 tona, hau da, 2016an baino 952 tona gehiagorekin) eta hondakin organikoak (8.139 tona, 2016an 6.613 tona izan zirenean). Azken gai horren emaitzen arabera esan behar da konposta egiteko hondakinen gaikako bilketari dagokionez hazkuntza % 0,21ekoa dela, 2016ko % 1,14tik 2017ko % 1,35era igo delako. Bizkaiko Foru Aldundiaren lehentasunen artean portzentaje hori gehitzea dago eta horretarako ahalegin handia ari da egiten, laguntzak emanda, bosgarren edukiontziaren ezarpenean; laguntza horien munta 4,6 milloi euro izan da 2012tik 2017ra eta aukera eman du dagoeneko 95 herritan edukiontzi marroia jartzeko. Gai organikoen bilketaren sustapen hau, aldi berean, joan den urtearen amaieran Lea Artibai eskualdean hasi zen froga pilotua bezalakoekin lortu nahi da. Froga pilotu honen bidez gai organikoaren bilketan arrain eta haragien hondakinak sartu dira, hala sukaldean erabilitakoak nola gordinak. Beste alde batetik, Bizkaiko Garbiguneetan 2017an zehar guztira 26.632 tona jaso dira, eta 265.263 pertsona izan dira Garbiguneen zerbitzu hau erabili dutenak.

Baliokidetzak

2017ko balantzea kontuan hartuta, honako hauek esan daitezke:
 • Baztertzen den frakzioarekin egin diren tratamenduekin Bizkaiko etxeetan kontsumitzen den energiaren % 40 ekoiztea lortzen da.
 • Biltzen diren bio-hondakinei eta sortu den konpostari esker San Mames moduko 1.000 zelai ongarritu daitezke.
 • Gure Lurraldean biltzen diren ontzi arinei esker urte baten 5,8 milioi litro erregai fosilen baliokidea aurrezten dugu.
 • Bizkaian urte baten birziklatzen den beirari esker 20,3 milioi botila ekoizten dira, hau da, gure Lurraldean 10 urtetan ekoizten den txakolina botilaratzeko beste.
 • Garbiguneetan urte baten zehar biltzen diren eta birziklatzen diren eraikuntzako eta eraispenetako hondakinek, besterik gabe, kontrolik gabeko isurketen 5.000 gune eragingo zituzten.
10Api

Las plantas integradas en Aeversu evitaron el vertido de 2,5 millones de toneladas de residuos no reciclables

RETEMA

Las 11 plantas integradas en la Asociación Española de Empresas de Valorización Energética (AEVERSU)consiguieron valorizar energéticamente el pasado año 2.566.647 toneladas de residuos no reciclables, evitando su depósito en vertedero y, en consecuencia, su negativo impacto sobre el medio ambiente y la salud.

En un proceso de mejora continua, las plantas de Tirme, en las Islas Baleares; Zabalgarbi, en el País Vasco; Trargisa, Mataró, Sirusa y Tersa, en Cataluña; Remesa, en Melilla; Tircantabria, en Cantabria; Tirmadrid, en Madrid; Sogama, en Galicia, y Ctrasa, en Andorra, han reforzado su operativa  para hacer posible una gestión más eficaz y eficiente de los residuos procesados en las mismas a fin de convertirlos, con las máximas garantías ambientales, en energía, un bien de extraordinario valor que todavía se hace más evidente en un país caracterizado por su alta dependencia energética del exterior.

Conjuntamente, estas instalaciones han conseguido producir 1.997.198 MWh de energía, permitiendo satisfacer las demandas de unas 500.000 viviendas, y lo han hecho además a través de procesos tecnológicos innovadores y vanguardistas capaces de compatibilizar la actividad industrial con la protección del entorno. Prueba de ello son los niveles de emisión a la atmósfera, situados en todos los casos muy por debajo de los límites legales, y ello a pesar de que estas plantas están sometidas a rigurosos controles que superan incluso los requerimientos y exigencias que rigen para otras instalaciones.

La valorización energética reivindica su papel en la economía circular

Tras los últimos datos hechos públicos por Eurostat y, a pesar de que en España la recuperación energética de la fracción no reciclable ha subido dos puntos porcentuales respecto al año 2015, pasando del 12% al 14%, lo cierto es que resulta claramente insuficiente para dar debido cumplimiento a la gestión jerarquizada que propone la Unión Europea, en donde la valorización energética, tal y como se recoge en la legislación vigente y en el propio paquete europeo de economía circular, debe posicionarse por delante del vertedero, siendo este último la opción menos deseable.

En un marco de economía circular, resulta insostenible que nuestro país cuente todavía con una tasa de vertido del 57% si realmente quiere abandonar el modo de vida lineal o, lo que es lo mismo, las malas prácticas de usar y tirar, y avanzar hacia un modelo de desarrollo circular que prime el máximo aprovechamiento de los productos, la reducción de residuos y la conversión de éstos en recursos.

El reciclaje también constituye una asignatura pendiente. Según los mismos datos de Eurostat, éste, sumado al compostaje, no ha conseguido superar el 30%, un porcentaje muy alejado todavía de los ambiciosos objetivos europeos previstos para los próximos años. En este sentido, es preciso recordar que, en fechas recientes, los eurodiputados respaldaron los planes de acción para impulsar el reciclaje (hasta el 65% para el año 2035) y reducir el vertido, de tal forma que, para 2030, no se acepten en vertedero los residuos reciclables, limitando un vertido máximo del 10% para 2035.

El escenario es bien distinto en los países del norte de Europa. Sus elevadas tasas de reciclaje (entre el 48 y el 66%) y de valorización energética (entre el 32 y el 50%) hacen posible que el vertido se posicione en un insignificante 1% (es el caso de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suecia).

10Api

Bilbao y Bizkaia ya tienen su hoja de ruta hacia una economía circular

RESIDUOS PROFESIONAL

El primer “Circle City Scan” realizado por Circle Economy en España proporciona una hoja de ruta visual en la que se identifican las 6 estrategias con mayor impacto y aplicación práctica para promover la transición hacia una economía circular en Bilbao y Bizkaia. Bilbao y Bizkaia acaban de presentar los resultados del “Circle City Scan”, una hoja de ruta visual en la que se identifican y analizan aquellas oportunidades tangibles y con mayor impacto para propiciar la transición hacia un modelo de economía circular en la ciudad y en la provincia. El primer “Circle City Scan” llevado a cabo en España surge de un consorcio formado por Circle EconomyInnobasqueBilbao Ekintza y BEAZ en colaboración con AclimaIhobe e Inèdit. El exhaustivo análisis de la realidad económica y política, así como de los flujos de recursos del territorio, ha identificado a los sectores del metal, restauración y comercio mayorista como aquellos con mayor capacidad para promover la circularidad en Bilbao-Bizkaia. Estos tres sectores generan conjuntamente más de 137.000 puestos de trabajo (28%), aportan 8.000 millones de euros a la economía local y son responsables del 17% del uso total de recursos. Partiendo del citado análisis, el “Circle City Scan” desarrolla una visión circular para el territorio, ofreciendo 6 estrategias que modifican sustancialmente el flujo de materiales y recursos en la ciudad. Esta visión pone de relieve la interconexión existente entre los diferentes sectores y constata cómo las estrategias circulares pueden apoyarse unas en otras para impulsar el empleo y fortalecer la economía de Bizkaia. La transición hacia la economía circular requiere acción. Partiendo de esta premisa, la hoja de ruta visual proporciona un plan de trabajo práctico y escalable destinado a implementar 6 proyectos piloto dotados del máximo potencial transformador. Así, por ejemplo, qué mejor manera de revitalizar el histórico sector del metal de Bilbao como futuro centro de alta tecnología que a través de la impresión en 3D de componentes metálicos mediante “fabricación aditiva”. Gracias a su menor impacto medioambiental y posibilidades para la remanufactura, la fabricación aditiva puede ser un poderoso instrumento en la transición del sector del metal de Bizkaia hacia la economía circular. Las estrategias propuestas en el informe muestran un claro camino a seguir para la ciudad y el territorio. A fin de garantizar la implementación de las iniciativas piloto, el siguiente paso del proyecto colaborativo pasa por reunir a los actores locales con vistas a crear un ecosistema circular e impulsar la transición hacia una economía circular. Bilbao y Bizkaia, con una economía en rápida reinvención orientada a la alta tecnología, el comercio y los servicios, reconocen que la economía circular es un componente vital en la creación de un futuro competitivo, saludable y sostenible para el territorio. La adopción de innovadoras estrategias circulares permite a las empresas crear nuevo valor, manteniendo los recursos en circulación el mayor tiempo posible y utilizando lo que antes eran residuos como inputs en un nuevo ciclo. La economía circular busca ofrecer nuevas oportunidades económicas, impulsar el PIB y el empleo y, en última instancia, contribuir a que tanto Bilbao como Bizkaia sean más resilientes y estén mejor preparadas para el futuro.
04Api

Bizkaia. Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala luzatzea onartu du Aldundiak, plan berria EBko zuzentarauen aldaketei egokitz

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Luzapenak 2020ko abenduaren 31ra arte iraungo du, planifikazio egokia egiteko, hondakinei, hondakindegiei, bilgarriei, ibilgailuei, pila eta metagailuei eta tresna elektriko edo elektronikoen hondakinei buruzko esparru-zuzentarauetan egingo diren aldaketek 2030era arte ekarriko dituzten erronkei begira. Luzapen hori arautzen duen foru araua Batzar Nagusietara eramango da, bertan izapidetu eta onesteko. II. BUHKPIaren azken ebaluazioak erakutsi du Bizkaiak guztiz bete dituela Estatuak eta EAEk hondakinen alorrean ezarritako 13 helburuetatik 10, zati batean bete dituela tresna elektriko eta elektronikoei eta beirazko ontziei, paperari, metalei, plastikoei eta zurari dagozkiena, eta hondakin gordinik (aurrez tratatu gabeak) batere ez isurtzeko helburuan bakarrik huts egin duela.

Bizkaiko Foru Aldundiak, gaurko gobernu kontseiluan, Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala 2020ko abenduaren 31ra arte luzatzeko foru arau proiektua onetsi du. Luzapen horren helburua da plan berri bat egitea, Europar Batasunak ekonomia zirkularraren arloko arau multzoan hasiak dituen aldaketek 2030. urtera arte ekarriko dituzten erronketarako egokia. Zehazki, hondakinei, hondakindegiei, bilgarriei, ibilgailuei, pila eta metagailuei eta tresna elektriko edo elektronikoen hondakinei buruzko esparru-zuzentarauetan ari da aldaketak egiten Europar Batasuna.

Luzapen horrek dagoeneko Bizkaiko Iraunkortasunerako Kontseiluaren oniritzia jaso du. Bizkaiko Batzar Nagusiak osatzen dituzten talde politiko guztiek dute ordezkaria kontseiluan, eta orain luzapena azken erakunde horretara eramango da, hurrengo hilabeteetan izapidetu, eztabaidatu eta onetsi dadin.

Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren amaierako ebaluazioan ateratako ondorioak

Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala luzatzearen eta hondakinen kudeaketarako hurrengo plana Europak egingo dituen aldaketei  egokitzearen aldeko apustua egin baino lehen, 2016ra arte indarrean egon den planaren behin betiko emaitzak ebaluatu dira. Ebaluazio horretatik ateratako ondorio nagusia da Bizkaiak erabat bete dituela Estatuak eta EAEk hondakinen kudeaketaren arloan ezarritako 13 helburuetatik 10, eta helburu bat bakarrik utzi duela bete gabe, hain zuzen ere hondakin gordinik —aurrez tratatu gabeko hondakinik— batere ez isurtzearena. Beste bi helburu zati batean bete dira: tresna elektriko eta elektronikoei dagokiena, eta beirazko ontziei, paperari, plastikoei eta zurari dagokiena.

Zehazki, Bizkaian 527 kilo hiri-hondakin sortu dira urtean biztanle bakoitzeko; hau da, 2011n sortutako kopuru bera. Beraz, 2002-2020 aldirako Garapen Iraunkorraren Ingurumen Estrategia bete egin da. Estrategia horrek, bestalde, zabortegiko hondakinen portzentajea % 30era murriztea ezarri zuen 2020. urterako, eta gure lurraldean ehuneko hori % 19,1 izan da 2016an.

Modu berean, Bizkaiak soberan gainditu du Estatuak pila-, bateria- eta metagailu-hondakinen alorrean ezarritakoa. Hain zuzen, % 50eko birziklapen-tasa ezarri zuen 2020. urterako; baina gure lurraldean % 80,6koa da dagoeneko 2016tik. Hondakin biodegradagarriei dagokienez, Estatuko araua ere bete egin da, zeinak 1995eko zabortegietako baloreak % 25 murrizteko helburua ezarri zuen 2016. urterako. Bizkaian, 130.768 tona gutxiago eraman dira zabortegira, iaz erregistraturiko benetako zenbatekoa baino askoz handiagoa (54.625 tona). Bestalde, lortu dugu Estatuak ezarritako balorazio-tasa gainditzea. Hain zuzen, Estatuak %60an ezarri zuen, eta Bizkaiak sortzen dituen hiri-hondakinen % 80 aprobetxatzen ditu.

Dena dela, estatuko arauen beste helburu batzuen kasuan, gure lurraldeak zati batean bete ditu: alde batetik, ez da lortu tresna elektriko eta elektronikoen gaikako bilketa 4,6 kiloraino handitzea, nahiz eta oso urrun ibili ez garen (biztanle bakoitzeko, 3,36 kilo gaika batu dira); eta, beste alde batetik, ez dugu % 60ko birziklapen-tasa erdietsi beiraren eta paperaren eta kartoiaren frakzioetan (% 59 eta % 54koak lortu dira, hurrenez hurren). Metalezko, plastikozko eta zurezko ontziei dagokienez, berriz, gainditu egin dira ezarritako helburuak.

Esan bezala, helburu bat baino ez da lortu: hondakin gordinen isurketa desagerraraztea. Helburu hori BUHKPIan bertan nahiz Eusko Jaurlaritzaren 2007-2010 urteetarako Ingurumeneko Esparru Programan ezarrita zegoen. Egia da 2004tik zabortegien erabilera progresiboki murrizten joan garela. Izan ere, urte horretan, hondakinen % 53,8k zabortegietan amaitu zuten eta, 2016an, aldiz, % 19,1 baino ez dira horietara bideratu. Dena dela, hobetzen jarraitu beharra dugu oraindik ere. Bestalde, zabortegiak hizpide ditugunez, aipatu beharra dago azken urte horretan nabaritu egin dela tratamendu mekaniko-biologikorako plantak (TMB) egindako greba.

Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralean bertan ezarritako helburuen betetze maila

Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren oinarrizko alderdietako bat da dokumentu horretan bertan jasotako helburuak noraino bete diren aztertzea. Ildo horretan, azpimarratzekoa da berrerabiltzearen inguruko prebentzioan eta prestaketan hainbat lorpen erdietsi direla: hala, hondakinen per capita sorrera eguneko 1,3 kiloan mantendu da biztanle bakoitzeko (kopuru hori sortu zen, zehazki, 2016an); lortu da merkataritzako hondakinek 220.000 tonako kopurua ez gainditzea (130.018 tona metatu ziren iaz); eta hiri hondakinen sorrera 697.000 tonatik beherakoa izan da (2016an, 605.232 tona sortu dira).

Bestalde, bete da hiri hondakinen birziklapenari lotutako helburua: Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralak % 40ko tasa ezarri zuen eta, iaz, % 43,78koa izan da. Alabaina, ez da % 4ko portzentaje-tasara iritsi konpostajean (% 1,1ekoa izan da); beraz, neurri eta jarduketa osagarri berriak prestatuko dira, behintzat hasierako helburu hori lortzen saiatzeko.

Gorago adierazi dugun bezala, ez da lortu hondakin gordinen isurketa desagerraraztea; baina, burutu da gure lurraldearen beharrei erantzuteko beharrezkoak diren hondakin-kudeaketako azpiegiturak ezartzeko prozesua.

Bazenekien…?