Category: Zabalgarbi Noticias EU

14 Aza

Aldundiak 21,2 milioi euro bideratuko ditu lehenengo sektorearen laguntzetarako eta 53 milioi euro ingurumen-azpiegituretarako

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak nekazaritza sektoreko ekoizleak babesten jarraitzen du, eta uraren eta saneamenduaren horniduraren kalitatea eta hondakinen kudeaketa hobetzen dituzten azpiegiturak sortzeko apustuari eusten dio. Sail honek bere 2018. urterako aurrekontuetan sartu dituen laguntzen artean daude, Nekazaritza Zuzendaritzan, LGENFak finantzatutakoak, Nekazaritza Politika Bateratuan sartuak (7,7 milioi euro), nekazaritza ustiategietan inbertsioak sustatzen dituztenak eta sektorean gazteak sartzeko egiten direnak (3,6 milioi euro), baso-laguntzen planekoak (3,1 milioi euro), eta nekazaritza eta ingurumeneko, klimako eta nekazaritza ekologikoko neurriak finantzatzen dituztenak (1,5 milioi euro). Ingurumeneko azpiegituren inbertsioaren zati handi bat (30 milioi) Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari ekarpena egiteko da, obra ezberdinak egiteko, hala nola Munitibarreko hondakin uren araztegia sortzeko lanak edo Boluetan Nerbioi ibaiko uren tratamendurako entseguen pilotu-planta. Hondakinak kudeatzeko partidak 14 milioi euro dauzka, eta Artigas eta Igorreko hondakindegiak zigilatzeko lanak hartzen ditu barruan, baita edukiontzi marroia jartzeko laguntzak ere. Aurrekontuan 3,4 milioi euroko partida bat dago, lehen sektoreko profesionalen bizi-kalitatea errazten eta hobetzen duten tresnak finkatzeko zereginetan eta barne lanaren hobekuntzan teknologia berriak erabiltzen jarraitzeko.

Elena Unzeta Iraunkortasun eta Ingurune Naturaleko diputatuak gaur Bizkaiko Batzar Nagusietan sail honen 2018. urterako aurrekontuen proiektua aurkeztu du. Beraren arabera, 21,2 milioi euro erabiliko dira lehen sektoreari laguntzeko laguntzetan, eta 53 milioi euro inbertituko dira ingurumen-azpiegituretan. Horrela, nekazaritza eta abeltzaintza sektoreko ekoizleen babesa mantentzen da, eta ur horniduraren eta saneamenduaren kalitatea bermatzen duten eta hondakinen kudeaketa hobetzen duten ekipamenduak eta zerbitzuak sortzeko apustuari eusten zaio.

Unzuetak, bere interbentzioan, sailaren bi zuzendaritzen aurrekontua osatzen duten partida nagusiak aletu ditu. Nekazaritzakoak 25,4 milioi euro ditu. Kopuru horretatik, % 83,4, hau da,  21,2 milioi euro, lehen sektorerako laguntzetarako da. Laguntza horien artean, diru-zenbateko handiena dutenak dira Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak finantzatutakoak, 2015-2020 aldirako Nekazaritza Politika Bateratuan sartuta daudenak, 7,7 milioi eurokoak guztira; nekazaritza ustiategietan inbertsioak sustatzeko eta nekazari gazteek enpresak sortzea sustatzeko helburua dutenak (3,6 miloi euro); baso-laguntzen planekoak (3,1 milioi euro); eta nekazaritza eta ingurumeneko, klimako eta nekazaritza ekologikoko neurriak finantzatzen dituztenak (1,5 milioi euro). Aurrekontuan sartu diren beste diru-laguntza lerro batzuk dira landa garapeneko elkarteen funtzionamendu gastuak eta erakunde horiek abiatzen dituzten proiektuen babesa finantzatzen dituztenak (712.000 euro); orkatzek, otsoek eta saiek egindako kalteengatik eta osasun-kanpainetan nahitaez hil behar diren eta birjarri behar diren abereengatik abeltzaintza-ustiategiei kalte-ordainak emateko xedea dutenak (90.000 euro); edo liburu genealogikoak kudeatzeko edo errendimenduen kontrolerako 19 abeltzaintza-elkarteri bideratutakoak, besteak beste (600.000 euro).

Nekazaritza Zuzendaritzaren aurrekontuak beste jarduketa batzuk biltzen ditu, adibidez basoetako suteak prebenitzeko egin ohi diren lanak (285.000 euro); horien artean, finkatutako basoetako sastraka inbaditzaileak kentzea, bakantze, entresaka eta inauste lan egokiak egitea, eta sute horiek itzaltzeko lanak (352.000 euro). Lan horietan Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko eta Basalan foru sozietate publikoko 120 pertsonak parte hartu zuten, baso-agenteen, langilezainen, beharginen eta baso-teknikarien artean, taktika operatiboak zuzentzen dituztenak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Suhiltzaile Zerbitzuko langileekin koordinatzen direnak.

Modu berean, beste partida batzuk jarri dira: Gorlizko foru granjan Pirinioetako behia hobetzeko programa garatzea (133.500 euro), Zallako frutagintzako estazioan fruta laboreetan, mahastietan eta upategi esperimentalean egiten diren lanak (76.000 euro), Bizkaiko basa fauna leheneratzeko zentroan ematen diren zerbitzuak (230.250 euro), edo Bizkaiko Txakolina jatorri-deituraren hitzarmena, gure lurraldeko txakolina bultzatu eta hobetzeko (52.000 euro).

Ura, hondakinak, hondartzak eta Gaztelugatxeko San Juan

Ingurumen Zuzendaritzari dagokionez, aurrekontuaren % 91,3 ingurumeneko azpiegituretara bideratzen da, 53,3 milioi euroko partida daukana. Diru horretatik zatirik handiena (30 milioi) Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarentzako ekarpenaren barruan sartzen da, ur horniduraren eta saneamenduaren zerbitzuak ziurtatzeko eta horretarako behar diren obrak egiteko. Datorren urtean partida horren kontura finantzatuko diren lanen artean, Munitibarreko hondakin uren araztegia sortzeko lanak daude, udalerriko hiriguneko isurketak araztegi horretara eramateko behar diren kolektore orokorrak eta ponpaketa estazioa egiteko lanekin batera, eta Boluetan Nerbioi ibaiaren urak tratatzeko entseguetarako pilotu-planta (pilotu-esperientzia honi esker, ur honetarako tratamendurik egokiena zehaztu ahalko da, haren eta Zadorra ibaiko uraren ezaugarriak ezberdinak baitira, eta horrela arro horretatik biztanleriari kalitate oneko ura hornitu ahalko zaio, egoera berezietan Nerbioi ibaiaren ura Beteluriko EUTera eramango duen ponpaketa-estazioa martxan jarri ondoren).

Hondakinen kudeaketa ingurumen-azpiegituren programako bigarren partidarik garrantzitsuena da, aurrekontuan 14 milioi euroko hornidura izanik. Diru horrekin, Artigas eta Igorreko hondakindegietako behin betiko zigilatzeko lanei eta kudeaketari lotutako azpiegiturak mantentzea eta hobetzea finantzatuko da, bosgarren edukiontzia jartzeko laguntzak emateaz gain.

Beste 5,7 milioi euro Bizkaiko hondartzak kudeatzera bideratuko dira, garbiketa eta mantentzea, salbamendu eta sorospen zerbitzua, ekipamenduen instalazioa, eta urtero hondartza-denboraldian eman ohi diren gainerako prestazioak barne, ekainetik irailera. Aisialdiko eremuak mantendu eta kontserbatzeko, datorren urtean, 3,34 milioi euro egongo dira. Eta programari amaiera emateko, 600.000 euroko partida ezarri da, Gaztelugatxeko San Juanen inguruan jarduketak hasteko erabiliko dena, biotopo babestu honen turismo-erabilera jasangarria bermatzeko leku honetan egingo den Jarduketa Plan Integrala amaitzen denean.

Ingurumen Zuzendaritzaren aurrekontuaren bigarren programa ingurumena babesteari buruzkoa da, 5 milioi euro baino gehixeago dauzkana. Diru-zenbateko horrekin, asmo hauek daude: toki administrazioarekin, ikastetxeekin, familiekin eta beste gizarte eragile batzuekin ingurumen-hezkuntzako jarduketak egitea (124.000 euro); birziklatzearen alorrean “Gero arte. Birziklatu eta atzera itzularazi” izeneko sentsibilizazio kanpainarekin jarraitzea; zarataren gaineko ekintza plan bat egitea, zarataren eta soinu-kalitatearen gaineko prebentzio eta sentsibilizazio ekimenak barnean hartzen dituena (30.000 euro); eta udalentzako eta mankomunitateentzako diru-laguntzen lerroa mantentzea, energia-eraginkortasuneko proiektuetan inbertsioak egin ditzaten (milioi bat euro).

Bigarren programa honen barruan, hauek dira beste partida batzuk: asiar liztorren habiak kentzeko partida (259.000 euro); Natura 2000 Sareko espazioen barruan udalenak diren baina Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen espazioetan egiten diren ekintzak finantzatzen dituena (560.000 euro); Armañon, Gorbeia eta Urkiolako parketxeetan zerbitzuak ematekoa (335.000 euro), eta Natura 2000 Sarearen leheneratze ekologikorako eta hobekuntzarako lanak egiteko helburua duena (554.000 euro).

Tresna informatiko berriak eta sozietate publikoak

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak legegintzaldi honen hasieran hartu zuen konpromisoa betetzen jarraitzeko helburuz, arlo honetako aurrekontuetan 3,4 milioi euroko partida sartzen da; partida horrekin, lehen sektoreko profesionalen bizi-kalitatea errazten eta hobetzen duten tresna informatikoak finkatzeko lanak eta barne lanaren hobekuntzan teknologia berriak sartzeko lanak finantzatuko dira.

Beste alde batetik, Basalan eta Garbiker foru sozietate publikoek, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren mendekoak direnek, 7,1 milioi euroko eta 35,9 miloi euroko aurrekontua izango dute hurrenez hurren.

02 Aza

Eurocities respalda la valorización energética de la fracción no reciclable de los residuos por su contribución clave a la economía circular

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

GESTORES DE RESIDUOS

En un reciente comunicado emitido por Eurocities, esta entidad apuesta por la firme aplicación del principio jerárquico de gestión de residuos como garantía para avanzar hacia la sostenibilidad y hacia un modelo de desarrollo definido por la economía circular.

En este sentido, se muestra convencida de que los países más avanzados y comprometidos con la protección del medio ambiente y el bienestar de la población promoverán el reciclaje en mayor medida, sin olvidar que la valorización energética de la fracción no reciclableconstituye un elemento esencial en todo sistema de gestión de residuos por su capacidad para generar electricidad y calor a partir de un desecho que, de no seguir este camino, estaría condenado a acabar su vida útil en vertedero, con el consiguiente riesgo de contaminación.

En relación a la comunicación de la Comisión Europea sobre el papel que la conversión de residuos en energía tiene en el ámbito de la economía circular, Eurocities proclama  la necesidad de llevar a cabo un tratamiento seguro y eficiente de los desechos que respete el medio ambiente pero que, al mismo tiempo, genere recursos, siendo la valorización energética un método fiable y eficiente para aquella parte de la basura que no puede reintroducirse en la economía circular a través de la reutilización y el reciclaje.

Aboga por la prevención, la reducción, la reutilización y la adecuada recogida selectiva de los distintos materiales recuperables (vidrio, metales, papel y cartón, etc), toda vez que, con ello, se contribuye al ahorro de energía y materias primas. Sin embargo, y después de haber primado esta gestión, insta a respetar la normativa vigente y otorgar a la valorización energética el papel que le corresponde, evitando con ello que los residuos no reciclables, pero con potencial calorífico, acaben desperdiciados en vertedero, con las consiguientes emisiones de CO2 a la atmósfera.

Insiste en que no hay mecanismos de reciclaje para determinados desechos complejos y que, por tanto, las autoridades municipales quedan obligadas, conforme a la normativa vigente, a dar un correcto tratamiento a estas fracciones, debiendo contar para ello con la infraestructura necesaria.

Asimismo, demanda a la Unión Europea una definición más clara sobre normas de calidad para el material reciclado y un trabajo adicional sobre el diseño ecológico a fin de asegurar que se cumplan con los estándares de reciclaje.

Limitar el vertido, una prioridad

Eurocities también se refiere explícitamente al artículo 28 de la Directiva Marco de Residuos, destacando la necesidad de que los Estados miembros dispongan de planes específicos de gestión de residuos. Señala que, en algunos casos, ya se ha establecido la prohibición de depositar en vertedero las fracciones que todavía tienen poder calorífico, de ahí que la entidad apoye la limitación gradual de vertido de residuos municipales al 10% para el año 2030, según la propuesta establecida por la Comisión Europea (cabe recordar que España cuenta todavía con unas tasas de vertido situadas en el 55%), destinando a vertedero los desechos inertes y otros que no puedan ser valorizados material o energéticamente (lo que se conoce como vertido técnico cero).

Asimismo, la organización se refiere a las cenizas resultantes del proceso de valorización energética, cuantificadas en el 20%, y que contienen elementos de gran interés tales como metales, zinc, fósforo y otros materiales con posibilidades de ser utilizados en la construcción, de ahí que apoye el desarrollo de métodos y tecnologías para poner en valor estos materiales.

Ya para finalizar, la entidad solicita que las plantas de valorización energética con sistemas de calefacción y producción de electricidad, con una función destacada en los sistemas de gestión de residuos sostenibles, se integren de forma armoniosa en el ámbito local y regional, y que, por tanto, se ubiquen preferentemente en emplazamientos con conexión a redes de calefacción ya existentes o a instalaciones industriales con demanda de calor.

Es por ello que anima a la Comisión Europea a desarrollar directrices en el ámbito europeo, y en colaboración con las autoridades locales, sobre cómo integrar estas plantas en las redes locales de calor y electricidad para aprovechar todo su potencial en beneficio de la comunidad.

Sobre Eurocities

Se trata de una organización no gubernamental fundada en 1986 por seis grandes ciudades (Barcelona, Birminghan, Frankfurt, Lyon, Milan y Rotterdam), que a día de hoy aglutina 135 de las mayores urbes de Europa.

Cuenta con seis foros temáticos, una plataforma para compartir conocimientos e intercambiar ideas y trabaja con diversas instituciones de la Unión Europea para responder a los retos comunes que afectan al día a día de los europeos.

Su principal objetivo es precisamente reforzar el importante papel que los gobiernos locales deberían desempeñar en una estructura de gobernanza multinivel. Entre otras acciones, cuenta con cinco grupos de trabajo en el ámbito medioambiental: residuos, ruidos, zonas verdes y biodiversidad, agua, calidad del aire, cambio climático y eficiencia energética.

31 Urr

Euskadi es la segunda comunidad con mayor recogida selectiva de papel y cartón

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

LA VANGUARDIA

Euskadi es la segunda comunidad autónoma con mayor volumen de papel y cartón recogidos de forma selectiva, por detrás de Cataluña, según los datos de la Estadística sobre la Recogida y Tratamiento de Residuos que ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística (INE), en función de los datos de recogida correspondientes al ejercicio 2015.

En conjunto, la Comunidad Autónoma Vasca recogió en ese ejercicio 946.200 toneladas de residuos urbanos, lo que la sitúa como la octava región con mayor volumen. Teniendo en cuenta la población, fue la quinta con menor volumen, con 437,4 kilos por habitante y año.

En la recogida de residuos por separado, Euskadi destaca en la recogida de papel y cartón ya que sumó 117.900 toneladas, sólo por detrás de la cifras de Cataluña. En la recogida de vidrio y de envases mixtos, es la quinta comunidad, con 58.900 y 38.200 toneladas, respectivamente.

26 Urr

Aldundia eta Athletic Club elkarrekin arituko dira, herritarren eta klubeko zaleen artean birziklatzea bultzatzeko

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Unai Rementeria ahaldun nagusiak eta Josu Urrutia Athletic Clubeko presidenteak gaur goizean lankidetza hitzarmen bat sinatu dute, klubeko zaletuen eta Bizkaiko herritarren artean kontzientzia sortzeko birziklatzearen eta hondakinen tratamendu eta kudeaketa egokiaren garrantziaz, bai etxean bai San Mamesen eta Lezaman. Akordio honen barruan, edukiontzi eta paperontzi berriak jarriko dira Athletic Cluben bi zelaietako instalazioetan, zehazki, San Mamesen 170 paperontzi jarriko dira, eta Lezaman ontzien, paperen eta bestelako hondakinen edukiontziak ipiniko dira. Gainera, San Mames ingurumenaren aldetik jasangarria den espazioa izan dadin eskainitako ekipamenduaren eta bitartekoen balioa nabarmenduko da (txorrotak tenporizadorearekin, LED argiak instalazioetako zirkulazio-pasilloetan…), eta ingurumenaz kontzientzia sortzeko erreportaje bat eta spot bat emango dira. Datorren larunbatean, Athletic Club-FC Barcelona partida jokatzen denean, atsedenaldian gaikako bilketa sustatzeko ekimen bat egingo da.

Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiak eta Josu Urrutia Athletic Clubeko presidenteak gaur goizean lankidetza hitzarmen bat sinatu dute bi erakundeon izenean, San Mamesen eta Lezaman hondakinak gaika biltzea bultzatzeko. Hitzarmen honen bidez, klubeko zaletuen artean kontzientzia sortu nahi dute birziklatzearen eta hondakinen tratamendu eta kudeaketa egokiaren garrantziaz, bai etxean bai kirol-instalazio horietan. Elkarlan honen helburu nagusia gure lurraldeko birziklatze tasak gehitzea da, zaletuen nahiz oro har bizkaitarren eguneroko bizitzan ingurumenaren aldetik arduratsuak diren ohiturak aplikatuz, klub zurigorriaren presentziak honelako ekimenetan sortzen duen efektu biderkatzailea aprobetxatuz.

San Mames Europako futbol-zelairik seguruena da, eta, orain aste batzuk, munduko kirol-eraikinik onenaren saria jaso zuen. Athletic eta San Mamesez harro dago Bizkaia. Eta, zergatik ez, harro egon gaitezen garbiena, iraunkorrena eta ingurumena eta Bizkaia gehien errespetatzen dituena delako ere. Horretarako jarri dugu abian San Mamesen gaikako bilketa. Ekimen hori Bizkaiko pertsona guztientzako adibide izatea ere nahi dugu. Birziklatzea ohitura bihurtzea nahi dugu lurraldeko etxe guztietan, hain zuzen, Athletic-ek jokatzen duenean San Mamesera etortzea den bezala, esan du ahaldun nagusiak hitzarmena sinatzean.

Athletic Clubeko presidenteak azpimarratu egin du kontzientziazio kanpaina berri honetan Foru Aldundiarekin batera joateak duen garrantzia. Kasu honetan gure zaleak, Bizkaiko jendea edo bisitari ditugunak konturatuko dira birziklatzea eta inguruarekiko portaera izugarri garrantzitsuak direla. Guri dagokigunez, San Mames eta Lezamako instalazioak zaindu behar ditugula aipatzen dugu, baina azken finean erreferentziak gure eguneroko ohiturak dira.

Gaur sinatutako akordioak zenbait ekintza hartzen ditu barruan. Haietako lehena Athletic Cluben kirol instalazioetan paperontzi eta edukiontzi berriak jartzea da. Zehazki 170 paperontzi jarriko dira (dagoeneko beste 170 daude zelaian), papera, ontziak eta beste hondakin batzuk sailkatzeko. Horrez gain, hondakinen zati horietako bakoitzerako edukiontziak jarriko dira Lezaman.

Akordioaren barruan, San Mames ingurumenarenaren aldetik jasangarria izan dadin dauden ekipamenduen eta bitartekoen balioa nabarmenduko da halaber, hau da: txorrota tenporizatuak komunetan, urik deskargatzen ez duten txizatokiak edo LED argiak instalazioetako zirkulazio-pasilloetan.

Herritarren kontzientziazioa laguntzeko, erreportaje bat eta spot bat egin dira, Damaris Egurrola, Eunate Arraiza, Mikel San José eta Aymeric Laporte jokalariekin, eta Joseba Etxeberria, Eli Ibarra, José Ángel Iribar eta Elena Unzueta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko diputatuarekin.

Bideoa hilaren 28an, larunbata, Bartzelonaren kontra jokatuko den norgehiagokan proiektatuko da. Partida honetan, atsedenaldia aprobetxatuz, ekimen bat egingo da, jendea gaikako bilketaren eta birziklatzearen garrantziaz jabetzeko. Gainera, etxetik kanpo ere (adibidez kirol lehiaketetan) ohitura hauek zabaltzeko helburua dugu.

09 Urr

Aldundiak Uri Hondakinen Kudeaketa Planeko helburu “gehienak” beteten ditu

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

BIZKAIKO BATZAR NAGUSIAK

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan lntegralaren (BHHKPI) 2005-2016 hirugarren eta azken barrikuspenaren emaitzak azaldu ditu gaur Bizkaiko Batzar Nagusietan.

Bertan ikusi daitekenez, Estaduak eta EAEk arlo horretan markau dituen 13 helburuetatik lurraldeak 10 bete ditu. Holan, bat baino ez da bete barik geratu, petrolio gordinaren zero isurketarena –aurretik tratamendurik jaso ez daben hondakinen isurketea– hondakindegietara. Beste bi, aparatu elektrikoei eta elektronikoei eta beirazko edukiontziei, paperari, metalei, plastikoei eta egurrari jagokezanak, “modu partzialean” bete dira, Elena Unzueta Iraunkortasunerako eta Ingurune Naturalerako diputatu andreak azaldu dauenez.

Zehatzago esanda, Bizkaiak 527 uri hondakin kilo sortu ditu biztanle eta urte bakotxeko, 2001ean sortutako kopuru berbera, Garapen Iraunkorrerako 2002-2020 Ingurumen Estrategian jasoten danez. Estrategia horretan bertan, hondakindegietara eroaten diran hondakinen ehunekoa 2010an %30era arte murriztea ezarten zan. Gure lurraldean, ehuneko hori %19,1ekoa izan da 2016an.

Bizkaiak bete egin dau pilen, baterien eta akumuladoreen hondakinei jagokenez Estaduak arautu dauena. Bertan ezarten zanez, 2020rako birziklapen tasea %50ekoa izan beharko litzateke, eta 2016an Bizkaian ehuneko hori %80,6koa izan da. Eta bete egin da, baita be, 2016rako, 1995ean hondakindegietara eroaten ziran balioak %25 murrizteko helburua ezarten eban hondakin biodegradagarrien inguruko Estadu mailako araua. Bizkaian, azkenengo murrizketa hori 130.768 tonakoa zan, aurreko urtean lortutako kopurua, 45.625 tonakoa, baino askoz altuagoa. Estaduak %60an ezarri dauen “balorizazino” tasea gainditzea be lortu da (Bizkaian, sortzen diran uri hondakinen %80,9a aprobetxetan da).

Bizkaiko lurraldeak modu partzialean bete ditu Estaduko arautegiak markautako beste helburu batzuk: ez da osorik bete aparatu elektrikoen eta elektronikoen batuketa selektiboa 4,6 kiloraino handitzearena, biztanle eta urte bakotxeko 3,36 kilo bakarrik batzen diralako; eta ez da birziklapen tasaren %60ra heldu beirari eta paperari eta kartoiari jagokenez, %59an eta %54an geratu diralako, hurrenez hurren. Halanda be, metalezko, plastikozko eta egurrezko edukiontzien birziklapenak alde handiz gainditu ditu markautako helburuak.

Markautako erronken artean bete barik geratu dan bakarra petrolio gordinaren zero isurketarena izan da, BHHKPIk berak ezarritakoa. 2004. urtetik hondakindegiaren erabilerea pixkanaka murriztuz joan dan arren –urte haretan sortutako hondakinen %53,8 bertara eroaten zan–, 2016ko %19,1era helduz, arlo horretan oraindino hobera egin behar dogu. Gainera, gogorarazo behar da azkenengo urtean eragina izan dauela Tratamendu Mekaniko Biologikoko plantan, TMBn, egin dan grebak.

PLANAREN HELBURUAK ETA II. BHHKPI-AREN LUZAPENA

Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan lntegralaren barrikuspenaren alderdi garrantzitsuenetakoa, dokumentu horretan jasotako helburuak betetearen azterketea da. Holan, azpimarratu behar da prebentzinoaren eta barriro erabilteko prestaketaren arloan, pertsona eta egun bakotxeko sorkuntzari 1,13 kilotan eustea lortu dala (hori da, hain zuzen be, 2016an sortu zan kopurua), merkataritza arloko hondakinek 220.000 tona ez gainditzea (igaz 130.018 tona izan ziran) eta uriko hondakinen sorkuntza 697.000 tonatik gorakoa ez izatea (2016an 605.232 tonatan geratu da). Gainera, uriko hondakinen birziklapenaren helburua be gainditu da. BHHKPIk %40an ezarri dau, eta igaz %43,78ra heldu zan.

Baina, konpostatzeari jagokonez, ez gara heldu Europatik markautako %4ko tasara, tasa hori %1,1ekoa dalako. Hori dala eta, neurri gehiago eta jarduketa osagarriak prestauko dira, gitxienez ehuneko horretara heldu ahal izateko. Holan, “urtea bukatu aurretik”, Aldundiak “plan pilotu” gat gura dau martxan jarri Lea Artibain, daborduko prestauta dagozan okela eta arrain hondakinak jasoteko eta, holan, edukiontzi marroira doan hondakinen kopurua handitzeko.

Egindako azterketatik ikusi daiteke Bizkaian aurrera eroaten ari dan hondakinen kudeaketa politikea bat datorrela Europako jarraibideakaz, “hobekuntzarako tartea” egon badagon arren. Eta Europan aldaketak aurreikusten diranez, Aldundiak II. BHHKPIaren indarraldia 2020. urtera luzatzea proponidu dau. Luzapen horren helburua, 2030era arte jarraibide barri horreek markauko dituen erronkakaz bat etorriko dan plangintzea egin ahal izatea da.

06 Urr

La diputada de Sostenibilidad de Bizkaia anima al sector de la minería a ver la economía circular como una “oportunidad”

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

LA VANGUARDIA

La diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, Elena Unzueta, ha animado al sector de la minería de Bizkaia a ver “el reto de la aplicación de la economía circular” como una “oportunidad de futuro” y como un nuevo “nicho” de mercado.

Según ha informado la Asociación de empresas de canteras de Bizkaia (Asecabi), Unzueta ha inaugurado esta mañana, junto al director de Energía y Minas del Gobierno Vasco, Aitor Oregi, y el Presidente de Asecabi, Patxi Portugués, la II Jornada de la Minería de Bizkaia, en la que un centenar de profesionales ha analizado en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao los retos a los que se enfrenta el sector extractivo y el papel que deberá jugar en el futuro.

“Desde las administraciones vemos todos los días cómo el esfuerzo y el compromiso con el medio ambiente, que pueden parecer palabras, son algo real en el sector extractivo de Bizkaia”, ha remarcado la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, quien ha agradecido el “esfuerzo” de las empresas por asumir el coste adicional que supone el respeto al medio ambiente y a las normativas al respecto de Bizkaia.

“Sabemos que, respecto a zonas limítrofes, esto supone una desventaja y menos competitividad”, ha expresado Unzueta, quien ha resaltado no obstante que esas normativas menos exigentes de otros territorios “abaratan, pero no contribuyen al desarrollo económico sostenible”.

Por ello, la diputada foral ha destacado también los pasos que ha dado el sector extractivo de Bizkaia para situarse dentro del ciclo de gestión de residuos, una de las bases de la economía circular y una apuesta que, ha augurado, será una “puerta para un nuevo nicho”.

En el mismo sentido, el director de Energía y Minas del Gobierno Vasco, Aitor Oregi, ha recalcado que “buscar valor y oportunidades es una apuesta de futuro”, y ha alabado que la respuesta del sector ante la crisis está siendo “valiente y muy adecuada”, manteniendo al mismo tiempo el empleo e índices de productividad “razonables”. Para hacer frente a las dificultades, ha recordado, recientemente se ha puesto en marcha la mesa de la minería.

Respeto del medio ambiente

Cuestiones como el papel del sector extractivo en el nuevo modelo de economía circular han sido algunos de los temas que se han abordado en la jornada, en la que se ha desglosado desde distintas perspectivas cuál es la situación actual de un sector clave para la economía de Bizkaia, así como los desafíos a los que se enfrenta en el presente y que prevé para los próximos años.

En este sentido, se han abordado aspectos como el ‘Acceso a las materias primas en las sociedades avanzadas. Contradicciones y sinergias’. Sobre este aspecto ha ahondado el director general de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), César Luaces, quien ha destacado que la industria extractiva “pone sus productos al servicio de los ciudadanos y de la sociedad” y que, como tal, es “fundamental” para la creación de riqueza de un país, la misma que después “permite hacer políticas que satisfacen las necesidades de los ciudadanos”.

También ha destacado que el sector está “muy controlado” y opera en un contexto “rigurosísimo” con el respeto al medio ambiente, y que contribuye de hecho a la “gestión de residuos y la generación de biodiversidad”.

Además, ha resaltado que el reciente Foro Internacional celebrado en Europa al respecto destacó entre sus conclusiones que la actividad extractiva es posible dentro de la Red Natura 2000.

La jornada ha abordado además cuestiones como el papel clave del sector extractivo en la encrucijada de la economía circular, el concepto de territorio responsable en clave vizcaína en la Gestión de Recursos Naturales, la evolución jurídico-administrativa del sector extractivo vasco en los últimos 25 años, la dimensión real de la Dirección Facultativa y la utilización multidisciplinar de los espacios extractivos.

03 Urr

Sirusa: una gestión eficiente, para un mejor futuro

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

ECOTICIAS

ECOticias tuvo el placer de entrevistar al director de SIRUSA, el Sr. Grau Franquet Armengol, para informarnos acerca de los orígenes de la empresa, sus aportes a la gestión de residuos en Tarragona y otros temas relacionados, como la Economía Circular.

ECOticias: ¿Qué es SIRUSA y porqué se creó?

Sr. Armengol: El 21 de noviembre de 1990 se inauguró la planta que gestiona el Servicio de Incineración de los Residuos Urbanos S.A. (SIRUSA). Culminaba un proceso de tres años y medio desde que el 15 de mayo de 1987 se publicara la noticia de la constitución de la Mancomunidad de Incineración de Residuos Urbanos del Camp de Tarragona (que se materializó el 5 de marzo de 1990), con el titular que los vertederos controlados del Camp de Tarragona desaparecerán en dos años, de acuerdo con el compromiso adquirido por los ayuntamientos integrantes. Clausurados los vertederos, los residuos pasaron de ser un problema, a considerarse un activo sostenible, al recuperar su energía y venderla a la red eléctrica.   Los principales municipios de la zona de Tarragona (Tarragona, Reus, Valls, Cambrils, Constantí, Vila-seca y Salou) se unieron para sumar esfuerzos y los partidos políticos, independientemente del color político, vieron en la creación de la Mancomunidad y la construcción de la planta incineradora, una gran oportunidad para el territorio y su futuro crecimiento, en lo referente a la gestión de residuos.   La nueva instalación eliminaba 144.000 toneladas de basura al año (actualmente la capacidad es de 160.000), dando servicio a más de 300.000 habitantes – el doble en los meses de verano – y genera 44.500 MwH anuales, que actualmente son 56.000 MwH, por el efecto de la recogida selectiva en el poder calorífico de los residuos. La creación del Servicio de Incineración de los Residuos Urbanos S.A. (SIRUSA) se constituyó inicialmente con una participación del 60% de los Ayuntamientos y el 40% restante, quedó en manos del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), del Ministerio de Industria. En 2011 el IDAE salió de SIRUSA, vendiendo su participación a la Mancomunidad, y en diciembre de 2012 fue el Instituto Catalán de la Energía (ICAEN, que depende de la Generalitat de Catalunya) adquirió un 5% de las acciones.

ECOticias: ¿Cuáles son los aportes fundamentales de SIRUSA a la comunidad?

Sr. Armengol: Además de las específicas y propias de la actividad que se acaban de explicar, SIRUSA se ha convertido en un centro referente por lo que respecta a investigación. Desde 1995 se efectúan estudios sobre la contaminación de la actividad industrial en el entorno y los efectos sobre la salud, datos que han guiado las acciones para mejorar los resultados, como así se demuestra. En el año 2000 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realizó el primer estudio técnico a nivel español sobre el balance de dioxinas en los residuos sólidos urbanos en la planta de SIRUSA. El estudio tomó como referencia otras plantas incineradoras europeas y determinó que SIRUSA dispone de una tecnología de alto nivel de eficacia. Según el CSIC, los residuos sólidos urbanos de Tarragona contienen niveles variables de dioxinas y furanos que no presentan diferencias significativas respecto a otros tipos de residuos existentes en el resto de España o Europa.   La relevancia de este análisis efectuado desde la vertiente de la investigación independiente radicó en que por primera vez se estableció un balance real y no sólo teórico que comparaba las dioxinas que entran con las que salen después del tratamiento térmico, y las que se generan durante la permanencia de los residuos en la planta. La investigación científica también ha permitido convertir las escorias en escograva, materia prima para obra civil, a la vez que transformaba un coste (el vertedero) en un ingreso (vender la escograva), que también tiene una función de regeneración ambiental de canteras. En buena medida el éxito del modelo de gestión eficiente también se fundamenta en cómo se han abordado las estrategias y las políticas para encontrar soluciones a los problemas, o abordar los retos en clave de futuro, que se han fundamentado en tres factores: las previsiones, tanto los posibles cambios en el marco legislativo (directivas europeas, legislación estatal y autonómica, que tiene las plenas competencias en materia de Residuos), como el hecho de proponer alternativas a las necesidades de la planta (de acuerdo con estudios científicos, técnicos y económicos de las diversas opciones para que los miembros del Consejo de Administración y la Mancomunidad tuvieran información y documentación a disposición para poder elegir y decidir el proyecto de mejor viabilidad) y buscar sinergias o establecer alianzas de cooperación con empresas y entes de Administraciones Públicas.

ECOticias: ¿Qué es AEVERSU?

Sr. Armengol: AEVERSU es la Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos que agrupa a las plantas españolas que desarrollan esta actividad. En Catalunya, en noviembre de 1998, antes de AEVERSU, se constituyó ACEVERSU (Asociación Catalana de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos). El objetivo de ambas entidades, además de agrupar a las empresas para el análisis de problemas comunes y promover sinergias de cara a fortalecer las actividades de cada planta, también contempla el compromiso con la mejora continuada de la eficiencia y la sostenibilidad de la actividad, reconocida como fuente de energía renovable en la Unión Europea.

ECOticias: ¿Estáis de acuerdo en que la Economía Circular es la mejor opción a futuro, para España, Europa y el mundo?

Sr. Armengol: La mejor muestra la constituye el hecho que el presidente de AEVERSU, Rafael Guinea, el pasado 18 de septiembre firmó la adhesión al Pacto sobre la Estrategia Española de Economía Circular, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente. Guinea aportó la experiencia de la asociación respecto a la gestión sostenible de los residuos.   De hecho, los municipios mancomunados propietarios de SIRUSA, actualmente ya cumplen holgadamente los objetivos de la UE ´para 2030 con relación a los vertederos (reducir a un máximo el 10%), pues tras la valorización energética y recuperación de materiales, el único depósito son las cenizas del filtro de lavado de gases, que representa el 2,9%., en el camino hacia el residuo cero. Además, en el Plan Director que está elaborando para el futuro, se busca incrementar más la valorización complementando con vapor la actual venta de energía. Con relación a la Economía Circular, también se analiza el componente humano, buscando la integración de personas con riesgo de exclusión social y con capacidades distintas.   Grau Franquet Armengol es el director gerente de SIRUSA, titulado superior en Química y Dirección de Empresas MBA y está considerado un especialista en procesos de incineración. Destaca por haber sido responsable en los proyectos de incineradoras de Constantí (residuos industriales) y de Guipúzcoa, incluyendo también una tarea de auditoría técnica en la incineradora de Sant Adrià del Besòs. Su experiencia profesional se extiende a la dirección de plantas industriales así como de otros tipos de gestión de residuos, ya que trabajó durante seis años en la Agencia de Residuos de Cataluña, y posteriormente seis años más en la ingeniería Ressa, empresa especializada en el diseño de proyectos de incineración, entre ellos la planta de SIRUSA.

25 Ira

El camino europeo hacia la Economía Circular

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

ECOTICIAS

“Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la EEA (European Environmental Agency) sostiene que, para la mayoría de la gente, la idea de una Economía Circular sigue siendo un concepto lejano o abstracto, mientras que el ser, vivir o pensar “en verde”, se ha popularizado a nivel mundial.”

¿Es posible?

Bruyninckx opina que, en la actualidad, el uso que le damos a los recursos resulta insostenible. Estamos extrayendo y consumiendo más materias primas de lo que, a largo plazo, el planeta puede proporcionar. Sostiene que, en todo el mundo, para el 2050, habrá de 6 a 7 mil millones de consumidores potenciales, pertenecientes a la clase media, lo que aumentará la presión sobre los bienes de consumo y sobre el Medio Ambiente.

Según Bruyninckx, el concepto actual de vida, exige una comodidad cada vez mayor, lo que conlleva determinados costos y como ejemplo, cita el problema de los plásticos, que al ser mal reciclados acaban en mares y océanos causando graves daños.

La Unión Europea y muchos otros países del mundo, están haciendo progresos significativos con el fin de luchar contra el Cambio Climático, especialmente al reducir las emisiones de carbono. Bruyninckx cree que la UE ha demostrado que es posible dicha reducción, sin que ello cause un perjuicio económico, sino más bien lo contrario.

Desde 1990, el PIB (producto interno bruto) de la UE ha crecido un 50%, mientras que la emisión de gases ha caído un 24%. Compartir coche, consumir menos energía, reciclar o clasificar la basura doméstica han sido de gran ayuda para lograrlo.

Bruyninckx dice que se aprecian clara señales de una creciente conciencia pública del problema, a la vez que se están desarrollando nuevos planes políticos que cambiarán fundamentalmente la forma de producir, consumir y vivir. Pero dichos planes implican respuestas sistémicas e integradas y con perspectivas a largo plazo.

Europa y la Economía Circular

Desde finales de 2015, la Comisión Europea está estudiando un paquete legislativo basado en la Economía Circular, que cubre las diferentes etapas que cumple el ciclo de vida extendido de los productos, desde la producción, comercialización y el consumo, hasta la gestión de sus residuos finales. Las acciones propuestas, que se sustentan en 54 acciones, se diseñaron para beneficiar tanto a la economía como al Medio Ambiente. Su objetivo es mantener los valiosos materiales físicos en el ciclo económico, fomentar el ahorro energético, disminuir los residuos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cambiar hacia una Economía Circular, dice Bruyninckx que, ayudará a aliviar los problemas de salud y medioambientales causados por la actual economía lineal, del “hacer, usar y tirar”. Pero ello requerirá cambios significativos en los sistemas de producción y de consumo, que van mucho más allá del reciclaje de residuos y la eficiencia de los recursos.

El conocimiento será la base del cambio

Un aspecto clave para que el sistema de Economía Circular sea una realidad es educar, monitorear los progresos y dar a los diseñadores de políticas, todos los datos, información y conocimientos necesarios, para que generen acciones políticas de apoyo, que sean aplicables y flexibles. Bruyninckx explica que, recientemente, durante el Foro Mundial de Economía Circular que se celebró en Helsinki, se ha reunido con casi 1500 legisladores, líderes empresariales e investigadores de más de 100 países, para cotejar ideas y discutir conceptos, visiones y posibles soluciones, acerca de las diferentes formas de incorporar el modelo económico circular.

22 Ira

AEVERSU aporta su conocimiento a la futura Estrategia Española de Economía Circular

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

GESTORES DE RESIDUOS

El presidente de AEVERSU (Asociación Española de Empresas de Valorización Energética), Rafael Guinea, participó el pasado lunes, 18 de septiembre, en la jornada de debate sobre la Estrategia Española de Economía Circular a fin de aportar el conocimiento y la experiencia de la Asociación en el ámbito de la gestión sostenible de los residuos urbanos, toda vez que la valorización energética constituye la única alternativa válida al vertedero al ofrecer una solución viable desde todos los frentes (ambiental, económica y social) para aquellos residuos que no pueden ser reutilizados ni reciclados, transformándolos, desde la máxima pulcritud ambiental y de protección de la salud pública, en energía, un recurso de alto valor.
La intervención del máximo responsable de AEVERSU tuvo lugar en la mesa de trabajo denominada “La gestión de los residuos en una economía circular”, a través de la cual se recabaron las principales inquietudes del sector frente al reto que supone el abandono del actual modo de vida lineal, caracterizado por las malas prácticas de extraer-fabricar-usar-tirar, y el tránsito que, de forma inexcusable, debe realizarse hacia la economía circular como único modelo de desarrollo posible, priorizando el máximo aprovechamiento de los productos, así como la conversión de los residuos en recursos.
Ya lo anunciaba durante la jornada la Ministra Isabel García Tejerina al considerar la Estrategia Española de Economía Circular  como “una gran oportunidad para ser mejores administradores de nuestro medio ambiente sin renunciar a nuestro bienestar, de modo más responsable y sostenible”, añadiendo la necesidad de “maximizar la eficiencia de los recursos, tanto materiales como energéticos, para que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo y para reducir la generación de residuos”.
El evento, celebrado en Madrid y promovido conjuntamente por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), contó con la asistencia del comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, además de otras autoridades nacionales e internacionales, y se dirigió a representantes de todos los sectores implicados en la economía circular (administraciones, principales asociaciones empresariales, de fabricantes, distribuidores, gestores de residuos, consumidores y usuarios, sector de la investigación, así como organizaciones sindicales y ambientales).
El objetivo de este encuentro no era otro que realizar una profunda reflexión sobre aquellos aspectos clave que permitan sentar las bases de la futura Estrategia Española y definir las pautas que deben llevar a nuestro país hacia un desarrollo más próspero, equilibrado y sostenible.
Un pacto de futuro
Asimismo, el evento fue aprovechado para firmar el Pacto por la Economía Circular, al que se adhirieron 55 agentes sociales y empresariales, entre ellos AEVERSU, comprometiéndose a través del mismo a poner en marcha una serie de medidas para avanzar de forma decidida, cada uno en el marco de sus competencias, hacia la economía circular.
Reducir el uso de recursos no renovables, impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos, incorporar criterios de ecodiseño, promover pautas que incrementen la eficiencia global de los recursos productivos o fomentar el uso de infraestructuras y servicios digitales, constituyen, entre otros, algunos de los pasos a dar.
21 Ira

Garbiker Bizkaian gaikako bilketa hobetzeko aukerak aztertzen ari da udal eta mankomunitateekin batera

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Foru-sozietateak lan-jardunaldi bat antolatu du ECOVIDRIOrekin batera; udal eta mankomunitateetan ingurumen arloaz arduratzen diren 40 teknikarik hartu dute parte jardunaldian. Hainbat gai aztertu dituzte: hondakin organikoen bilketaren sustapena, ontzi arinen eta beirakien bilketari buruzko jarduketa berriak. Horrez gainera, topaketan izan diren teknikarien iritziak jaso dira; topaketa Artigasko Ingurumenaren Interpretazio Zentroan izan da.

Garbiker foru-sozietateak lan-jardunaldi bat antolatu du ECOVIDRIOrekin batera; udal eta mankomunitateetan ingurumen arloaz arduratzen diren 40 teknikarik hartu dute parte jardunaldian. Topaketan, gure lurraldeko hondakinen gaikako bilketa hobetzeko aukerak aztertu dira.

Josu Bilbao Garbiker foru-sozietateko zuzendari-kudeatzailea izan da jardunaldian, eta azpimarratu du zer garrantzitsua den Bizkaian hondakin-bilketan diharduten eragile guztien arteko lankidetza; izan ere, batzuen esperientziak lagungarri izan daitezke besteek beharrizanei erantzuteko, denok ikas baitezakegu gure egoera eta esperientzien berri elkarri emanez. Eta denon artean ikasten duguna baliagarri izango da herritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzeko.

Gaikako bilketan Eusko Jaurlaritzak 2025. urterako eta Europar Batasunak 2030. urterako ezarritako tasetara heltzea da Bilbok duen helburua. Era berean, erronka batzuen berri eman da hondakin organikoei dagokienez: bildutako biohondakinen kantitatea pixkanaka-pixkanaka areagotzea, udalek konpostaren erabilera sustatzea edo erabiltzeko sustapena egitea edo bota behar ez diren gaien presentzia murriztea edukiontzi marroetan. Eta Aldundiak aurreratu du ontzi arinak biltzeko sistema berriak ezartzea aztertzen ari dela.

Bestalde, udal eta mankomunitateek gogoeta batzuk egin dituzte bilketaren maiztasunari buruz eta edukiontzien kokapen eta kopuruari buruz. Horrez gainera, nabarmendu dute beharrezkoa dela herritarrak kontzientziatzeko kanpainak egitea, hondakinak ondo bereizteko. Horretarako, erakundeen artean lan egiteko aukera azpimarratu dute.