Category: Zabalgarbi Noticias EU

07 Ots

Aldundia astelehenean hasiko da udalekin biltzen, hondakinen prebentzio eta kudeaketa planean aurrera egiteko

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Topaketa horiek datozen bi asteetan egingo dira, lurraldeko udalerriei plan hori egiteko aurrerapenak aurkezteko eta tokiko erakundeek planaren edukiari egin diezazkioketen ekarpenak entzuteko. Prebentziorako eta Toki Eskumeneko Hondakinak Kudeatzeko Bizkaia 2030 Plan Integralak (PTEHKBPI 2030) definitu duen lehentasunezko helburuak jasotzen ditu, egungo egoera, etorkizunerako aurreikuspenak eta lurraldez gaindiko beste erakunde batzuen estrategiak zehatz-mehatz aztertu ondorik, eta aurtengo lehen seihilekoan kontrastatuko da lurraldeko udalekin eta herritarrekin. Plan honen eskutik, Bizkaiak hondakinen sorrera % 15 murriztea eta sortzen diren 5 kilo hondakinetatik 4,9 berreskuratzea du helburu.

Foru Aldundiak astelehenean, otsailak 7, hasiko du bilera-sorta lurraldeko udalekin, Prebentziorako eta Toki Eskumeneko Hondakinak Kudeatzeko Bizkaia 2030 Plan Integralak (PTEHKBPI 2030) taxutzen aurrera egiteko. Bilera horietan, foru erakundeak udal arduradunen aurrean aurkeztuko du plana orain arte nola garatu den, eta tokiko eremutik jasotzen dituen lehen ekarpenak entzun eta jasoko ditu.

Topaketak bi astetan zehar banatuko dira: otsailaren 7an, Iraunkortasun eta Ingurune Naturala zaintzeko Saileko taldeak Enkarterri, Txorierri, Arratia, Ezkerralde, Meatzalde, Uribe Kosta, Lea Artibai eta Lea Ibarra eskualdeak bisitatuko ditu, Bizkaiko hiriburua den Bilboz gain. Hurrengo astean, hots, otsailaren 14ko astean, gauza bera egingo du Mungialde, Nerbioi-Ibaizabal eta Busturialdeko eskualdeekin.

Bilera horietan, foru erakundeak prebentziorako eta hondakinak kudeatzeko plan berriaren ildoak azalduko ditu, aurreko planaren ekintzak eta helburuen betetze-maila ebaluatuko ditu, eta, horrezaz gainera, dokumentuan 2030erako ezarririk dauden helburuen berri emango du, bai eta etorkizunerako erronken eta inplementatu beharreko programen berri ere. Era berean, dei egingo zaie udalei Garbikerrekin eta Aldundiarekin koordina daitezen eta plana egiten parte har dezaten, topaketen ondoren bidaliko zaien galdetegi bati erantzunez, ekarpenak egin eta jasotzen diren azalpenak baloratu ahal izan ditzaten.

PTEHKBPI 2030 dokumentuak, hamarkada honetan gure lurraldeko hondakinen kudeaketaren oinarriak ezartzen dituenak, lehentasunezko helburu gisa ezartzen du hondakinen sorrera %15 murriztea eta sortzen diren 5 kilo hondakinetatik 4,9 berreskuratzea (horietatik 4 kilo berriro sartuko dira ekoizpen-katean, eta beste 0,9 kilo energia berriztagarria sortzeko baliatuko dira). Plan hori garatuta, Bizkaiak 2030ean hondakinen %79,83 materialki balorizatzea erdietsiko du (%74,19 berrerabiltzea eta/edo birziklatzea eta % 5,64 konpostatzea), %17,68 arlo energetikoan balorizatzea eta hondakin horiek tratatu ondoren behin betiko ezabatzea (%2,49).

Planaren beste helburu batzuk ondoko hauek dira:

 • 2019. urtearekin alderatuta, ontzi arinen hondakinen sorrera %20 murriztea.
 • Berrerabiltzeko prestaketa-tasa %20 hobetzea.
 • Etxeko hondakin arriskutsuen, ehunen, sukaldeko olioen, tamaina handiko hondakinen eta gailu elektriko eta elektronikoen hondakinen gaikako bilketaren eta udalerrietako hondakin arriskutsuen bilketa bereiziaren %100eko estaldura ziurtatzea.
 • Energetikoki balorizatzen diren hondakinen ehunekoa %20 baino gutxiagora jaistea eta udal hondakinen isurketa-tasa (tratatuak eta tratatu gabeak) %2,49an ezartzea.
 • Herritarren eta eragile ekonomikoen informazioa eta ideia berritzaileak integratzea ingurune digitalizatu eta kolaboratibo batean, hondakinak kudeatzeko sistema etengabe hobetzeko tresnak eta bitartekoak sortzea ahalbidetuko duena.
 • Hondakinen kudeaketarako sistema integratu bat izatea lurralde osoan, eta haien iraunkortasun ekonomikoa eta ingurumenekoa bermatzea, udalekin eta mankomunitateekin lankide jardunik.

Udalen proposamenak jaso eta txertatu ondoren, plana herritarrekin kontrastatu eta parte hartu ahal izango da, Batzar Nagusietan izapidetzen hasi baino lehen, foru arauaren lerrunarekin behin betiko onartzeko, ziurrenik aurtengo lehen seihilekoan.

25 Urt

Los gestores de residuos piden que se reconozca el papel de la valorización energética en la taxonomía y los instrumentos jurídicos relacionados con el CO2

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

RESIDUOS PROFESIONAL

Incluir o no la incineración de residuos en el sistema europeo de comercio de emisiones (EU-ETS) es objeto de opiniones divergentes entre las partes interesadas y los colegisladores de la UE. La variedad de puntos de vista se hace eco de la diversidad de los marcos normativos nacionales que ya ofrecen una amplia gama de soluciones, desde los sistemas nacionales de comercio de emisiones e impositivos, hasta la inclusión de las emisiones de CO2 de las incineradoras de residuos municipales.

Por un lado, contar con un EU-ETS que incluya a las incineradoras de residuos municipales garantizaría la igualdad de condiciones, pero por otro lado es necesario evaluar si esta es la forma más eficaz de evitar las emisiones de CO2 al tratar los residuos no reciclables.

FEAD, la asociación de la UE que representa a las empresas privadas de gestión de residuos, expresó inicialmente que todo el sector de la gestión de residuos debería permanecer en el reglamento de reparto de esfuerzo (ESR), como una herramienta de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) coherente y ambiciosa.

La organización considera que el proyecto de informe sobre el EU-ETS propuesto por el eurodiputado Peter Liese es una petición de más tiempo para desarrollar una evaluación de impacto antes del 31 de diciembre de 2025, posiblemente seguida de la inclusión de la valorización energética de residuos municipales el 1 de enero de 2028 con medidas específicas para evitar un aumento de precios.

En cualquier caso, FEAD cree que una evaluación de impacto debe integrar varios aspectos importantes:

• Posibles efectos positivos o adversos en toda la cadena de gestión de residuos, desde el reciclaje hasta la recuperación y la eliminación. Penalizar las soluciones de conversión de residuos en energía puede ser una señal negativa, perjudicial para el desvío de los residuos no reciclables del vertido masivo en algunos países de la UE, donde son muy necesarias más inversiones para el reciclaje y la recuperación de energía.

• Las emisiones de CO2 que se evitan utilizando la energía de los residuos en lugar de los combustibles fósiles deben tenerse en cuenta durante la transición, cuando los suministros energéticos nacionales siguen dependiendo de los combustibles fósiles para sus necesidades de electricidad y calefacción. La recuperación de metales de las cenizas de fondo también evita las emisiones en el sector manufacturero.

• La valorización energética de residuos desempeña un papel esencial en la circularidad al tratar de forma segura los residuos que no pueden evitarse o reciclarse. En cualquier caso, se necesitará tiempo suficiente para aplicar los cambios necesarios en el sector, lo que también permitirá desarrollar el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero que requieren las tecnologías de captura, almacenamiento y utilización de carbono (CCS/CCU/BECCS).

• El diseño ecológico y la fabricación de plásticos, el fomento de la separación en origen y la recogida selectiva de residuos plásticos deben abordarse en la evaluación de impacto, así como las medidas de acompañamiento, ya que las emisiones de CO2 en las instalaciones de incineración proceden principalmente de los residuos plásticos y de los residuos del reciclado de alta calidad.

Además, FEAD cree que debe garantizarse una verdadera coherencia con las futuras normas de la Taxonomía relativas a las instalaciones de valorización energética de residuos. Considera que estas últimas deben describirse como conformes a la Taxonomía, si se cumplen condiciones como: planes nacionales de gestión de residuos existentes, recogida selectiva de residuos/residuos procedentes de la clasificación y comprobación de la viabilidad de las soluciones CCU/CCUS.

Independientemente de las soluciones que se desprendan de la evaluación de impacto propuesta por el ponente Peter Liese, FEAD destaca la peculiaridad y el papel positivo de toda la cadena de gestión de residuos para evitar las emisiones de CO2. Y asegura que la transición en la gestión de residuos debe ser apoyada críticamente por la financiación pública en la recogida selectiva, la clasificación y en las instalaciones de valorización energética para el tratamiento de los residuos no reciclables.

Peter Kurth, presidente de la FEAD, asegura que «las plantas de conversión de residuos en energía no sólo producen energía renovable y ascienden en la jerarquía de los residuos, sino que también ahorran importantes emisiones de CO2 en comparación con la electricidad y la calefacción producidas por la combustión de combustibles fósiles. Es crucial que esto se reconozca en la taxonomía de la UE y en los instrumentos reguladores de la UE relacionados con el CO2 si queremos hacer frente a las crecientes cantidades de residuos y alcanzar los objetivos de la economía circular de la UE».

20 Urt

Bizkaiak hondakinen sorrera % 15 murriztea eta 2030erako sortutako 5 kilotik 4,9 berreskuratzea du helburu

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren foru-diputatuak, Amaia Antxustegik, Bizkaiko Toki Eskumeneko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2030 Plan Integral berriaren (BPKPIB 2030) oinarrizko ildoak aurkeztu ditu. Egitasmo horrek hamarkada honetan arlo horretan izango den plangintza jasotzen du. Plan berriak egungo egoera, etorkizunerako aurreikuspenak eta lurraldez gaindiko beste erakunde batzuen estrategiak sakon aztertu ondoren zehaztutako lehentasunezko helburuak biltzen ditu, eta aurtengo lehen seihilekoan erkatuko da udalekin eta lurraldeko herritarrekin.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren foru-diputatuak, Amaia Antxustegik, Bizkaiko Toki Eskumeneko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2030 Plan Integral berria (BPKPIB 2030) aurkeztu du gaur Batzar Nagusietan; hamarkada honetan gure lurraldean hondakinak kudeatzeko oinarriak ezartzen ditu dokumentuak. Denbora-tarte horretarako, plan honek lehentasunezko helburu gisa ezartzen du hondakinen sorrera % 15 murriztea eta sortutako hondakinen 5 kilotik 4,9 berreskuratzea

“Plan hau aurrera eroanda, Bizkaiak 2030ean bere hondakinen % 79,83 materialki balorizatzea lortuko du (% 74,19 berrerabiltzea eta/edo birziklatzea eta % 5,64 konpostatzea), % 17,68 energetikoki balorizatzea eta % 2,49 behin betiko deuseztatzea hondakin horiek tratatu ondoren, betiere. Hau da, sortutako hondakinen 5 kilotik 4,9 berreskuratzeko gai izango da Bizkaia plan honi esker. Horietatik, 4 kilo ekoizpen-katean sartuko dira berriro, eta beste 0,9 kilo energia berriztagarria sortzeko baliatuko dira. Horrek lurralde iraunkorragoa eta aurreratuagoa lortzen lagunduko du, Europa mailako erreferentziazko parametroetan kokatuz. Hori berori da gure helburua eta gure eguneroko zeregina hondakinen kudeaketari dagokionez”, Antxustegik azaldu duenez.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru-diputatuak plan berriaren oinarrizko ildoak biltzen dituen dokumentua aurkeztu du Iraunkortasun Batzordean, udalekin eta herritarrekin parte hartzeko eta kontrastatzeko prozesua ireki eta Batzar Nagusietan tramitazioa hasi aurretik, foru arau mailaz behin betiko onartua izan dadin. Prozesu hori aurtengo lehen seihilekoan luzatuko da, planari egindako ekarpenak jasotzeko. Ekarpen horiek egiteko, hondakinen arloko testuinguruaren eta egungo egoeraren azterketa sakona egin da, baita arlo horretan eskumenak dituzten beste erakunde batzuek finkatutako estrategia eta helburuena ere, eta hamarkada honetarako bilakaera-aurreikuspena ere egin da. Gainera, dagozkion jarduketak planteatzeko garaian, kontuan hartu dira hondakinak kudeatzeko ereduen analisia eta II. BPKPIB luzatu ondoren aztertutako tratamendu-alternatibak, ezarri beharreko sistema optimoen zehaztapenari buruzko hausnarketa estrategikoa eta lehen eta bigarren mailako hondakinen tratamendu eta balorizazio materialerako alternatiben azterketa.

Hausnarketa hori egin ondoren, jarduera-plan oso bat diseinatu da ekonomia zirkularraren printzipioak hondakinen kudeaketan aplikatzeko, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko eta tresna egoki bat izateko, betiere Bizkaia hondakinik ez sortzearen funtsezko printzipioaren gainean ingurumena zaintzea xede duen gizarte konprometitua bilakatuz.

Planak honako helburu hauek jasotzen ditu:

 • 2010ean baino % 15 hondakin gutxiago sortzea, eta ontzi arinen hondakinen kasuan 2019an baino % 20 gutxiago sortzea.
 • Berrerabiltzeko prestaketa-tasa % 20 hobetzea.
 • Etxeko hondakin arriskutsuen, ehunen, sukaldeko olioen, tamaina handiko hondakinen eta TEEHen gaikako bilketaren % 100 estaltzea, eta udalerrietan biohondakinak bereizita biltzea.
 • Udal-hondakinak berrerabiltzeko eta birziklatzeko tasa (balorizazio materiala) % 79,83koa izatea; energetikoki balorizatutako hondakinen ehunekoa % 20ra baino gutxiagora jaistea; eta udal-hondakinen isurketa-tasa (tratatuak eta tratatu gabeak) % 2,49an ezartzea.
 • Herritarren eta eragile ekonomikoen informazioa eta ideia berritzaileak ingurune digitalizatu eta kolaboratibo batean integratzea, hondakinak kudeatzeko sistema etengabe hobetzeko tresnak eta palankak sortzea ahalbidetuko duena.
 • Hondakinen kudeaketarako sistema integratua izatea lurralde osoan, eta jasangarritasun ekonomikoa eta ingurumenekoa bermatzea, udalekin eta mankomunitateekin lankidetzan.

Helburu horiek jarduera-programa zehatzen bidez egituratzen dira, eta programa horien barruan aurrera eroango diren jarduerak garatuko dira, xehetasun guztiak eta lortu beharreko helburu guztiak jasota. Programa horien artean, honako hauek nabarmendu behar dira:

 • Behaketa Aurreratuarena, hondakinak kudeatzeko sistemak sortutako datuak behar bezala kudeatzeko eta aurreikuspen-analisiak egiten eta hondakinen prebentzioaren eta tratamenduaren arloan jarduerak garatzen lagunduko duen informazioa lantzeko beharrezko mekanismoak garatzean datzana. Programa horren barruan sartzen dira eredu konparatuen benchmarking analisia edo herritarren eta saltokien pertzepzioari eta portaerari buruzko informazioa etengabe eguneratzeko prozesuak.
 • Tokiko Ekonomia Zirkularraren Traktore Programa, egoera berriei aurrea hartzea ahalbidetuko duten eredu iragarleak diseinatzeko eta, horrela, kudeaketa-politika eraginkorrenak lehenesten eta hautatzen asmatu ahal izateko.
 • Berrikuntza eta Ekintzailetzako Ekosistema Sustatzeko Programa, hub gisa jarduteko, betiere tokiko lehiakortasuneko hondakinen kudeaketaren eremuan proiektu berritzaileak, ekintzailetza-ekimenak eta esperientzia pilotuak sustatzea helburu.
 • Aztarna Berdea Kudeatzeko Programa, hondakina biltzean eta tratatzean sortutako karbono-aztarna murrizteko eta ekintza horien jarraipena egiteko ekintzak garatuko dituena.
 • Berrerabilerari balioa emateko programa. Berrerabilitako etxeko produktuaren bolumena handitzeko eta hura tratatzeko instalazioak hobetzeko ekintzak gauzatuko dira (bigarren erabilera izango duten produktuen merkatuak garatzeko sustapena eta lankidetza, garbiguneetan berrerabiltzeko hondakinen bilketaren kudeaketa hobetzea, edukiontzi zuriaren bilketa-zerbitzua indartzea…).
 • Gaikako bilketaren arloko soluzio berritzaileenak eta eraginkorrenak bultzatzea eta sustatzea, tokiko erakundeekin eta mankomunitateekin elkarlanean aritzeko tresnen, pizgarrien eta koordinazio-neurrien bidez.
 • Hondakinen tratamendurako instalazioetan sortutako azpiproduktua energetikoki balorizatzeko prozesuen eta azpiegituren garapena bultzatuz balorizazio materiala handitzea bilatzen duena.

“Hondakinaren kudeaketan sakontzea da helburua, modu zirkular batean, aukera berriak sortuz eta Bizkaia punta-puntako lurralde, erreferente, berritzaile eta, ondorioz, jasangarriago bihurtuz kudeaketa-lanean”, ondorioztatu du Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko diputatuak, eta nabarmendu du, era berean, planak ahalbidetuko duela “birziklatze-tasa handiagoak lortzea, geure lurraldean inoiz lortu ez dugunetik gora”.

13 Urt

ESWET reclama un mismo mecanismo jurídico sobre emisiones para todo el sector de la gestión de residuos

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

RESIDUOS PROFESIONAL

Planta de valorización energética de residuos

Planta de valorización energética de residuos en Noruega. Foto: Kjell Inge Søreide

 

En julio de 2021, con la publicación del primer lote del paquete climático «Fit for 55», la Comisión Europea dio a conocer la propuesta de revisión del Sistema de Comercio de Emisiones (EU ETS). El sector de la valorización energética de residuos no estaba incluido en la propuesta, al estar ya cubierto por el Reglamento de Reparto del Esfuerzo (ESR) con las otras opciones de tratamiento de residuos: vertederos y reciclaje.

No obstante, se mantuvo la petición de incluir únicamente la conversión de residuos en energía en el ETS, al entenderse que encarecer la valorización energética de residuos impulsará la prevención y el reciclaje de residuos. Sin embargo, en opinión de ESWET, asociación que agrupa al sector europeo de la valorización energética, esta idea es poco realista y simplista.

Esta organización cree que una decisión de este tipo provocaría graves efectos secundarios en la cadena de gestión de residuos: mayor coste del reciclaje, tasas adicionales para los municipios y un aumento de los residuos no reciclables enviados a vertederos legales e ilegales.

«Cualquier beneficio potencial de la inclusión de la conversión de residuos en energía en el ETS sería en vano si la cadena de gestión de residuos se viera alterada», afirma Charoula Melliou, responsable de la política de descarbonización de ESWET. «Por eso pedimos que el mismo instrumento jurídico abarque todo el sector de los residuos».

ESWET asegura que está abierta a debatir cómo puede contribuir el sector a los esfuerzos de descarbonización de la UE, independientemente de la procedencia de estos requisitos -ya sea el Reglamento de reparto del esfuerzo o la Directiva sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE o cualquier otro instrumento legislativo-, siempre que se cumplan los siguientes requisitos previos concretos en cualquier escenario:

 • Evitar dividir el sector de la gestión de residuos sometiendo únicamente la valorización energética de residuos municipales a un instrumento diferente y manteniendo los demás sectores bajo otro sin ninguna evaluación de impacto previa;
 • Por el contrario, mantener a todo el sector de la gestión de residuos bajo el mismo mecanismo legislativo garantizará que no se promuevan los vertederos y sus emisiones de metano asociadas, que no están adecuadamente reguladas hoy en día, a diferencia del CO2 y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI);
  Cualquier instrumento legislativo que persiga la reducción de las emisiones de GEI debe respetar el principio de «quien contamina paga», por lo que debe diseñarse de forma que no se aplique demasiado lejos de la fuente de CO2 fósil;
 • Es necesario apoyar la aplicación de la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) en las plantas de conversión de residuos en energía para reducir aún más las emisiones de GEI procedentes de los residuos no reciclables;
 • La legislación de la UE en materia de descarbonización debería tener en cuenta las compensaciones de las emisiones de CO2 en la valorización energética de residuos, y no sólo las emisiones directas.

En un comunicado, lorganización destaca que las plantas de valorización energética de residuos «están reconocidas hoy en día como un factor clave en la prevención de la contaminación. Tratan de forma sostenible y eficiente los residuos no reciclables, incluidos los microplásticos, desviando así estos residuos de los vertederos, lo que evita las emisiones de metano y los riesgos a largo plazo de contaminación de las aguas subterráneas, el suelo y el aire».

En opinión de este sector, el siguiente paso para reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los residuos no reciclables es apoyar la implantación de la captura y el almacenamiento de carbono (CAC) en las plantas de conversión de residuos en energía. «El sector puede llegar a ser neutro en carbono o incluso negativo, como demuestran varios proyectos piloto en Europa».

12 Urt

Cómo los sistemas circulares de gestión de residuos pueden beneficiar al medio ambiente

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

RETEMA

La cantidad de residuos sólidos urbanos generados a nivel mundial ha crecido cada año de manera exponencial durante las últimas décadas, principalmente debido al crecimiento demográfico y económico y los cambios resultantes en los patrones de producción y consumo.

Si bien algunos países tienen los medios para implementar políticas e instrumentos para hacer frente a los residuos que generan y algunos han promulgado políticas que apuntan a reducir la generación de desechos, la generación de residuos urbanos per cápita sigue siendo demasiado alta a nivel mundial. Un tercio de la montaña de residuos global generada cada año es producida por aproximadamente una sexta parte de la población (países de altos ingresos). Sin embargo, solo alrededor del 13% se recicla y el 5,5% se composta. La ausencia de instalaciones de tratamiento adecuadas para hacer frente a las grandes cantidades de desechos, especialmente en los países de bajos ingresos, a menudo genera impactos ambientales y de salud, incluidas las emisiones de contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero a la atmósfera.

En el primer estudio mundial de este tipo, los investigadores del International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) y sus colegas de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida Aplicadas (BOKU) de Viena analizaron detalladamente el sector de los residuos. El estudio, que acaba de publicarse en Nature Communications, examinó el sector de los residuos en 184 países y regiones e incluye una diferenciación entre asentamientos urbanos y rurales. El enfoque del equipo para la investigación es novedoso en el sentido de que traduce las Vías Socioeconómicas Compartidas (SSP, por sus siglas en inglés), un conjunto de escenarios que describen desarrollos socioeconómicos alternativos hasta 2100, aplicado a los residuos y evalúa los potenciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire al contrastar la línea de base y escenarios de mitigación hasta 2050.

“Queríamos observar las tendencias futuras de la generación de residuos municipales y analizar el impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire si los sistemas de gestión de residuos se mantuvieran en el estado actual hasta 2050. Posteriormente, evaluamos hasta qué punto sería posible reducir los residuos y las emisiones asociadas al implementar sistemas circulares de gestión de residuos bajo los diferentes SSPs. Este enfoque también nos ayuda a comprender cómo los diferentes desarrollos mundiales obstaculizan o aceleran el nivel y el ritmo de adopción de sistemas circulares de gestión de residuos y las implicaciones en las emisiones”, explica la autora principal Adriana Gómez-Sanabria, investigadora del Grupo de Investigación de Gestión de la Contaminación del IIASA. .

Un sistema de gestión de residuos circular es un sistema sostenible en el que se minimiza la generación de residuos, los planes de recogida de residuos llegan a toda la población, se elimina la quema a cielo abierto de residuos, se elimina el depósito de los residuos en los vertederos, se reutilizan y reciclan los materiales, y como último recurso, los desechos se incineran eficientemente para generar energía.

Al contrastar diferentes escenarios, los investigadores, por ejemplo, descubrieron que el escenario de sostenibilidad SSP1, un escenario que imagina un mundo que enfatiza un desarrollo más inclusivo que respeta los límites ambientales, podría generar beneficios colaterales mayores y más tempranos en comparación con los escenarios en los que se reducen las desigualdades, pero las medidas de control de la contaminación se enfocan en tratar los contaminantes en un proceso separado después de que se producen. En este escenario, los investigadores estiman que sería posible eliminar la quema a cielo abierto de residuos antes de 2050, erradicando así esta fuente de contaminación del aire.

Si bien no será posible eliminar por completo las emisiones de metano y CO2 de los residuos sólidos urbanos, los investigadores señalan que, basándose en el hecho de que el potencial máximo de reducción técnica a nivel mundial se evalúa en aproximadamente 205 Tg de metano en 2050, donde 1 Tg = 1 millón de toneladas, la reducción de las emisiones de los residuos sólidos urbanos podría, en última instancia, representar casi una cuarta parte de esto. Esto destaca la necesidad de una acción rápida y audaz para reducir y eliminar el vertido de los residuos en vertederos, aumentar la reutilización y el reciclaje, y promover tecnologías con captura y almacenamiento de carbono.

Los investigadores encontraron que las variaciones en los supuestos socioeconómicos subyacentes a cada uno de los escenarios SSP conducen a diferencias significativas en los futuros flujos de gestión de residuos municipales. Estiman que las cantidades más bajas de generación de desechos sólidos se esperan en el escenario SSP3 (donde los países se enfocan en lograr objetivos de seguridad alimentaria y energía dentro de sus propias regiones a expensas de un desarrollo de base más amplia) y el escenario SSP4 (un escenario marcado por una alta desigualdad) debido a lento crecimiento económico y grandes desigualdades entre regiones.

Los resultados indican además que un menor poder adquisitivo en las regiones de bajos ingresos reducirá la adquisición de bienes, reduciendo así la cantidad de residuos sólidos municipales generados. Por el contrario, el nivel más alto de generación de desechos sólidos urbanos se espera en el escenario SSP5 (un mundo que depende de mercados competitivos, innovación y sociedades participativas para producir un rápido progreso tecnológico para el desarrollo sostenible) concomitante con el fuerte aumento de los ingresos y la urbanización.

Según los autores, la reducción de residuos junto con la adopción de sistemas circulares de gestión brindará una amplia gama de beneficios colaterales, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y el agua, al tiempo que respaldará el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ejemplo, la meta 6.3 de los ODS, que apunta a mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación de los vertidos y la minimización de la liberación de productos químicos y materiales peligrosos para 2030, solo se puede lograr a través de metas de reducción de residuos sólidos municipales más ambiciosas. Es importante destacar que los escenarios desarrollados permiten explorar sistemáticamente los beneficios de mejorar los sistemas de gestión de residuos municipales a escala global y destacan qué acciones políticas y técnicas se pueden tomar en el sector de los residuos en el camino hacia una economía circular.

“Confiamos en que nuestra representación detallada del sector de residuos sólidos municipales y las emisiones asociadas y el potencial de mitigación se pueden utilizar como entrada para los Modelos de Evaluación Integrada (IAM) y se pueden aplicar para desarrollar escenarios de emisión para el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Nuestro trabajo también se puede utilizar para respaldar estudios de contaminación del aire y del agua a escala regional y local, e informar a los gobiernos locales y nacionales sobre los desarrollos probables, las consecuencias ambientales y las oportunidades de mitigación en el sector de la gestión de residuos sólidos municipales”, concluye Gómez-Sanabria.

27 Abe

Cómo la conversión de residuos en energía cumple los objetivos de energía renovable

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

RETEMA

Waste-to-Energy constituye el vínculo entre la economía circular y las energías renovables: garantiza que los residuos no reciclables, incluidos los residuos de los procesos de reciclaje, se gestionen de forma segura y se utilicen como recurso gracias a la recuperación de energía y materiales. En Europa, la energía recuperada por las plantas de conversión de residuos en energía representa el 2,4% del suministro total de energía.

Cada fuente de energía renovable disponible tiene un papel fundamental que desempeñar para mejorar los esfuerzos de la economía de la UE hacia la descarbonización, incluida la electricidad, el vapor, la calefacción y la refrigeración, así como los combustibles renovables y bajos en carbono generados a partir de residuos no reciclables.

Estudios recientes estiman que la producción de energía renovable de las plantas de conversión de residuos en energía es más del 50%, lo que contribuye sustancialmente a la transición de los combustibles fósiles en los sectores de electricidad, calefacción y transporte. La energía renovable de Waste-to-Energy se proporciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y, por lo tanto, es planificable y confiable, lo que aumenta la flexibilidad de generación de electricidad de toda la red eléctrica. En 2018 en Europa, las plantas de conversión de residuos en energía generaron alrededor de 40 mil millones de kWh de electricidad y 90 mil millones de kWh de calor, lo que proporcionó electricidad a 18 millones de ciudadanos y calor a 15,2 millones de ciudadanos.

Waste-to-Energy también puede producir combustibles renovables y bajos en carbono (por ejemplo, hidrógeno y metanol), que son cruciales para los objetivos climáticos y los objetivos renovables establecidos. Waste-to-Hydrogen tiene un potencial significativo para descarbonizar el transporte pesado al alimentar autobuses de celda de combustible y camiones de basura que recolectan desechos municipales, mientras se evitan toneladas de emisiones de GEI. Varios proyectos piloto prometedores están despegando ahora en Europa.

En virtud de la Directiva de energías renovables (RED) (Directiva (UE) 2018/2001), la biomasa se reconoce con razón como una fuente de energía renovable, ya que puede reemplazar los portadores de energía fósil y las materias primas en las industrias de uso intensivo de energía. Esta característica renovable de la biomasa es la razón por la que la energía de Waste-to-Energy se considera parcialmente renovable; se debe a que los residuos tratados en las plantas de WtE son en parte biogénicos o, simplemente, biomasa.

Es más, cuando la biomasa se combina con la captura y almacenamiento de carbono (CAC), la industria alcanza una eliminación neta de CO2 de la atmósfera, lo que genera emisiones negativas. El mismo proceso se puede implementar en plantas de conversión de residuos en energía, como lo demostraron los proyectos piloto de Copenhague y Oslo.

El documento de posición completo de ESWET sobre la revisión propuesta de la RED está disponible aquí: Posición de ESWET para la revisión propuesta de la Directiva de energías renovables.

16 Abe

La capacidad mundial de valorización energética de residuos crece más que nunca en 2021

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

RETEMA

Un total de130 plantas de valorización energética de residuos se pondrán en marcha en 2021 en todo el mundo. Estas instalaciones tienen una capacidad de tratamiento técnico de alrededor de 41 millones de toneladas al año de residuos sólidos. La consultora ecoprog ha estado analizando el mercado del tratamiento térmico de residuos desde 2005; nunca antes se había registrado una expansión tan sustancial.

Como en años anteriores, especialmente China está impulsando el mercado global. Se estima que se acumularán aproximadamente 32 millones de toneladas al año de capacidad adicional en el país en 2021, es decir, el 75% de la expansión mundial. Sin embargo, el mercado chino sigue teniendo un interés limitado para la industria europea de tratamiento térmico de residuos, dado que el mercado chino, en muchos segmentos, es un mercado muy cerrado, incluso más que hace unos años.

En Europa, 10 plantas con una capacidad de aproximadamente 3 millones de toneladas al año probablemente se pondrán en operación en 2021. Este es también uno de los números más altos de los últimos diez años. De esta expansión de capacidad, alrededor de 1,3 millones de toneladas al año se pueden atribuir al Reino Unido; la planta individual más grande entró en funcionamiento en Estambul. En total, se estima que 2.580 plantas de tratamiento térmico con una capacidad combinada de 456 millones de toneladas al año estarán operativas en todo el mundo a fines de 2021. De estas, Europa cuenta con aproximadamente 530 plantas con una capacidad combinada de 107 toneladas al año.

Las perspectivas en el mercado mundial de tratamiento térmico de residuos siguen siendo positivas, aunque los mercados nacionales individuales, en parte, se desarrollan de manera muy diferente.

En China, el 2021 probablemente será un año récord durante mucho tiempo. Según el plan quinquenal chino, se supone que se construirán alrededor de 100 millones de toneladas al año de capacidad adicional entre 2021 y 2025. Así, una parte relevante de esta capacidad ya se ha instalado, aunque una parte de la expansión de 2021, matemáticamente, todavía debe atribuirse al plan quinquenal anterior. Sin embargo, es de esperar que en el futuro disminuyan las tasas de expansión, dado que el reciclaje de materiales de residuos también se está volviendo cada vez más importante en China. No obstante, en lo que respecta a la expansión de la capacidad, China dominará el mercado mundial en los próximos años.

En otros mercados bastante jóvenes, como India, Indonesia o Brasil, también se puede observar un número creciente de plantas incineradoras de residuos. Incluso si muchos proyectos en estos países fracasan debido a la falta de experiencia o de financiación, el número de proyectos realizados sigue aumentando.

Sólo América del Norte, en el sentido más amplio, no puede considerarse un mercado creciente en el ámbito del tratamiento térmico de residuos. En los últimos años, el número de plantas ha disminuido, los proyectos de nueva construcción prácticamente no se llevan a cabo. Es cierto que, bajo la Administración Biden, la lucha contra la crisis climática ha vuelto a formar parte de la agenda política también en EE.UU. y, por supuesto, restringir el vertido sería una contribución significativa en este contexto. Además de eso, incluso se lanzó un programa de infraestructuras sin precedentes después de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el mercado del tratamiento térmico de residuos, hasta la fecha, no pudo beneficiarse de este desarrollo. Esto también se debe al hecho de que un aumento en el precio de la eliminación de residuos todavía está prohibido en la mayoría de los estados estadounidenses.

ecoprog espera que la expansión anual de la capacidad hasta 2025 caiga a alrededor de 21 millones de toneladas al año en primera instancia. Pero esta disminución presumiblemente es atribuible únicamente a China, mientras que en casi todos los demás países se puede observar un mercado estable o en crecimiento para el tratamiento térmico de residuos.

En Europa, las perspectivas en el mercado del tratamiento térmico de residuos también siguen siendo, en general, positivas. Aún así, aquí el mercado en auge de los años anteriores, el Reino Unido, también estará saturado a medio plazo. Pero al mismo tiempo, se abren nuevos mercados. Especialmente en el este y el sur de Europa, una expansión del tratamiento térmico de residuos es inevitable si se quiere alcanzar la directiva de la UE de verter un máximo del 10% de todos los residuos municipales en 2035.

Los riesgos de mercado existen principalmente debido a la vaguedad de las iniciativas políticas. Hasta ahora, está completamente abierto cómo se alcanzarán los objetivos de reciclaje de la UE con respecto a los residuos municipales, y si se pueden alcanzar. Mientras que, por un lado, se necesitan con urgencia nuevas capacidades de tratamiento térmico de residuos para cumplir objetivos comunitarios, por otro lado, las inversiones en plantas de valorización energética se luchan ferozmente a nivel político. Como consecuencia del Reglamento de taxonomía de la UE, por ejemplo, los proyectos de tratamiento térmico de residuos no solo corren el riesgo de quedar excluidos, también tienen que hacer frente a un acceso gravemente obstaculizado al mercado financiero en general. Sin embargo, en países como Alemania o el Reino Unido, se ha demostrado que las plantas de tratamiento térmico de residuos, en el caso de tener altas tasas de vertido, acaban siendo construidas. Es por eso que, también en los próximos años, la consultora espera una expansión de capacidad promedio de alrededor de 3 millones de toneladas al año en Europa. Esto incluye también el mercado ruso, que en los próximos años, debido a un boom excepcional, presentará la segunda expansión más fuerte después del mercado británico.

Solo en unos pocos países europeos, como Dinamarca o los Países Bajos, se espera una tendencia a la reducción de las capacidades de tratamiento térmico de residuos. En estos países, hoy en día, los residuos mixtos prácticamente ya no se depositan en vertederos, por lo que las ganancias en el reciclaje solo son posibles a expensas del tratamiento térmico de residuos. Además, estos países, por razones históricas, presentan sobrecapacidades sustanciales en el mercado del tratamiento térmico de residuos que en los últimos años se había explotado principalmente con residuos británicos. Esta fase finaliza con la puesta en servicio de más plantas en Reino Unido. Por último, el tratamiento térmico de residuos debe afrontar gravámenes cada vez más elevados. Estos son el resultado, por ejemplo, de un impuesto a la combustión (Suecia), un impuesto a la importación (Países Bajos) o un impuesto sobre el dióxido de carbono (Dinamarca, Países Bajos), este último también inminente en Alemania, el mayor mercado europeo para el tratamiento térmico de residuos. Este es el único mercado donde, en el contexto de un alto inventario, se están planificando y realizando de nuevo varios proyectos nuevos y proyectos de ampliación.

En general, el cambio climático y el dióxido de carbono son temas que, en los próximos años, también cambiarán radicalmente el mercado del tratamiento térmico de residuos, al menos en Europa. Si bien supone una carga para el tratamiento térmico de residuos como tal, esta situación al mismo tiempo crea oportunidades para muchas empresas, por ejemplo con respecto a la captura y almacenamiento de carbono o debido a la creciente privatización del mercado de operadores.

05 Abe

Euskadi busca cómo gestionar un excedente de 5 millones de toneladas de residuos industriales

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

EL CORREO

Euskadi afrontará durante la próxima década un reto medioambiental de primera magnitud. Qué hacer con más de 5 millones de toneladas de residuos industriales no peligrosos que, según las previsiones, generarán las empresas hasta 2030 por encima de la capacidad de absorción de los vertederos operativos. Tras el colapso de Zaldibar y los cierres de Mutiloa y Larrabetzu, la capacidad que queda en los depósitos vascos es de 4 millones de metros cúbicos, cuando las estimaciones dicen que se necesitarán 7,5 millones en los próximos nueve años. Son 3,5 millones de excedente que, en peso, equivalen a más de 5 millones de toneladas, asumiendo la regla que establece una media de 1,5 toneladas por metro cúbico.

El problema recuerda, con sus diferencias, al que ya se vivió en Gipuzkoa con las basuras de los hogares. Se cerraron vertederos sin alternativas para el tratamiento de los residuos tras la decisión de la Diputación, gobernada entonces por EH Bildu, de paralizar la construcción de la incineradora de Zubieta. Desde 2016 hasta febrero de 2020 hubo que llevar 630.390 toneladas de residuos a Cantabria, Navarra, Iparralde, Bizkaia y al vertedero privado de Mutiloa, lo que supuso un coste de 47,6 millones de euros.

Noticia completa aquí

24 Aza

Zabalgarbi en el encuentro de SER Euskadi: ‘Los ODS y las claves del desarrollo sostenible’

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

CADENA SER

 

La apuesta por la sostenibilidad y por los criterios ESG (ambiental, social y gobierno corporativo) van a resultar diferenciales para las empresas e instituciones; y vitales para poder cumplir con los principios de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Cadena SER Euskadi ha organizado una nueva edición de Encuentros SER Euskadi para abordar esta temática, bajo el título Los ODS y las claves del desarrollo sostenible.

En el acto, desarrollado en La Torre Iberdrola, se ha dado a conocer la experiencia de empresas, instituciones y colectivos de Euskadi en el camino hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.

Coca-Cola ha abierto esta serie de exposiciones. Su gerente de comunicación en la Zona Norte, Gonzalo Márquez, explica que han generado un plan de 250 millones de euros para ser capaces de generar “los envases del futuro”. En lo que respecta a la fábrica más cercana, la de Galdakao, Marquez ha señalado que “la planta es de las plantas más eficientes en cuanto al consumo de agua”.

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia también ha hablado de inversiones. En concreto, de los 70 euros por bizkaino que invertirán en el próximo periodo. “Nuestras acciones van a ir dirigidas a garantizar el suministro, mejorar la fiabilidad del servicio y la devolución del agua al entorno en las mejores condiciones”, ha enumerado su gerente, Pedro Barreiro.

Por su parte, Zabalgarbi ha pedido una unión entre empresas, instituciones y sociedad civil. “Con los residuos que no se pueden reciclar, generamos electricidad sostenible y renovable. Con las 225.000 toneladas que recibimos anualmente, en Zabalgarbi generamos electricidad como para alimentar siete años Metro Bilbao”, ha avanzado la directora de Responsabilidad social y Medio ambiente, Inés Alonso. Además, ha detallado su nuevo proyecto de ‘gasinera’ una estación de gas natural, como combustible de los camiones de basura. Y es que es mayor la contaminación en el traslado de la basura en camiones, que lo que genera la propia planta.

Por último, el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto el foco en la unidad de acción como institución. Las capitales vascas fueron pioneras en la firma de la ‘Declaración vasca’ a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahora el consistorio está inmerso en su desarrollo. El concejal de Cultura y Gobernanza Pública, Gonzalo Olabarria, ha concretado que tienen “una hoja de ruta que está calendarizada. Sin las empresas, las asociaciones y la sociedad civil este reto es radicalmente imposible”.

En esta edición de los Encuentros SER Euskadi ha contado, además, con la presencia del alumnado y equipo directivo del colegio Jesuitinas Bilbao, que está inmerso en el desarrollo de los ODS, a través de diferentes proyectos y tareas. Y también con el Observatorio Vasco del Edadismo-Garaiz. Su presidente ha sentenciado que el edadismo es “algo cultural. En el 2013, éramos el 40 % del desempleo en Euskadi; hoy, somos el 52 %”.

18 Aza

¿La Dinamarca del sur?

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

CRÓNICA GLOBAL

(Rubén Viñuales)

Reconozco que el Parlament no siempre es el lugar más interesante del mundo. Y eso que dada la importancia de los temas que se suelen tratar (a excepción del tema recurrente que todos ya sabemos y que me niego a ser yo quien lo nombre de nuevo) debería ser, cuanto menos, interesante escuchar lo que ahí acaece. Pero como casi siempre la teoría no sobrevive en contacto con la realidad.

Pero en uno de los últimos plenos, en medio de una tediosa sesión de preguntas al Gobierno por parte del mismo partido del Gobierno (ERC) a la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà (ya pueden figurarse el pasteleo precocinado que ello supone haciendo preguntas ERC a su propia consellera de ERC), sucedió algo inesperado y que aún me tiene perplejo. La consellera dijo tan alegremente que se dictaría una moratoria​ en implantación de nuevas incineradoras, así como de ampliación de las ya existentes.

Esto puede parecer algo no tan grave, pero permítanme que les exponga la absoluta barbaridad que supone. Todos tenemos que ayudar a no acabar con nuestro planeta. Eso pasa por reducir drásticamente los gases de efecto invernadero (GEI) y por ello la Unión Europea y nuestra normativa estatal obligan a ello para llegar a una descarbonización completa, así como reducir dichos GEI.

Veamos primero qué acciones humanas generan más GEI en Cataluña. Con datos de 2017, el 31% los genera la industria, el 28% el transporte, el 15% la energía, el 11% la agricultura y ganadería, el 6% el residencial, el 5% los residuos y el 4% el sector servicios. Vemos como el 5% de esos GEI los genera el sector residuos, pero es que dentro de ese 5%, el 77% de los gases de efecto invernadero los generan los vertederos, no las incineradoras.

En Cataluña tenemos cuatro incineradoras y 25 vertederos. Hasta aquí, cualquiera diría que lo que hay que hacer es reducir los vertederos y apostar por las incineradoras, pero es que además en materia de vertederos hay una norma europea que obliga a que en el 2035 estas instalaciones solo admitan como máximo un 10% de la generación de residuos urbanos. Y la buena noticia es que ya se está trabajando desde hace años en mejorar las emisiones de las incineradoras y se conseguirá. Por lo tanto, lo que menos contamina de una de las actividades que menos contaminan aún contaminará menos.

Pero lo que dijo la señora Jordà significa que si no hay incineradoras solo cabe una posibilidad: más vertederos en Cataluña. Así de fácil, sin tapujos ni planes alternativos. Más vertederos en Cataluña.

Intentemos mirar al norte de Europa para ver cómo lo hacen ellos. He tomado de ejemplo Dinamarca, ya que siempre se autodenominan la Dinamarca del sur. Pues bien, en Dinamarca, país que ostenta una larga tradición de cuidado del medioambiente y que tiene una población muy similar a la de Cataluña, tienen 26 incineradoras. Veintiséis incineradoras y tan solo tienen cuatro vertederos. Recuerden los datos de Cataluña: cuatro incineradoras y 25 vertederos. Pero es que en Dinamarca la gestión de los residuos mediante vertedero supone tan solo el 1% respecto el 54% que representa en nuestra amada tierra. Y la solución para ello no es más vertederos, sino más incineradora y mejor recogida selectiva y más valorización energética.

Si quieren ser la Dinamarca del sur sería bueno empezar por copiar lo que funciona. Los experimentos con gaseosa, consellera Jordà, no con el futuro de nuestro planeta.