Category: Zabalgarbi Noticias EU

04 Api

Bizkaia. Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala luzatzea onartu du Aldundiak, plan berria EBko zuzentarauen aldaketei egokitz

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Luzapenak 2020ko abenduaren 31ra arte iraungo du, planifikazio egokia egiteko, hondakinei, hondakindegiei, bilgarriei, ibilgailuei, pila eta metagailuei eta tresna elektriko edo elektronikoen hondakinei buruzko esparru-zuzentarauetan egingo diren aldaketek 2030era arte ekarriko dituzten erronkei begira. Luzapen hori arautzen duen foru araua Batzar Nagusietara eramango da, bertan izapidetu eta onesteko. II. BUHKPIaren azken ebaluazioak erakutsi du Bizkaiak guztiz bete dituela Estatuak eta EAEk hondakinen alorrean ezarritako 13 helburuetatik 10, zati batean bete dituela tresna elektriko eta elektronikoei eta beirazko ontziei, paperari, metalei, plastikoei eta zurari dagozkiena, eta hondakin gordinik (aurrez tratatu gabeak) batere ez isurtzeko helburuan bakarrik huts egin duela.

Bizkaiko Foru Aldundiak, gaurko gobernu kontseiluan, Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala 2020ko abenduaren 31ra arte luzatzeko foru arau proiektua onetsi du. Luzapen horren helburua da plan berri bat egitea, Europar Batasunak ekonomia zirkularraren arloko arau multzoan hasiak dituen aldaketek 2030. urtera arte ekarriko dituzten erronketarako egokia. Zehazki, hondakinei, hondakindegiei, bilgarriei, ibilgailuei, pila eta metagailuei eta tresna elektriko edo elektronikoen hondakinei buruzko esparru-zuzentarauetan ari da aldaketak egiten Europar Batasuna.

Luzapen horrek dagoeneko Bizkaiko Iraunkortasunerako Kontseiluaren oniritzia jaso du. Bizkaiko Batzar Nagusiak osatzen dituzten talde politiko guztiek dute ordezkaria kontseiluan, eta orain luzapena azken erakunde horretara eramango da, hurrengo hilabeteetan izapidetu, eztabaidatu eta onetsi dadin.

Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren amaierako ebaluazioan ateratako ondorioak

Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala luzatzearen eta hondakinen kudeaketarako hurrengo plana Europak egingo dituen aldaketei  egokitzearen aldeko apustua egin baino lehen, 2016ra arte indarrean egon den planaren behin betiko emaitzak ebaluatu dira. Ebaluazio horretatik ateratako ondorio nagusia da Bizkaiak erabat bete dituela Estatuak eta EAEk hondakinen kudeaketaren arloan ezarritako 13 helburuetatik 10, eta helburu bat bakarrik utzi duela bete gabe, hain zuzen ere hondakin gordinik —aurrez tratatu gabeko hondakinik— batere ez isurtzearena. Beste bi helburu zati batean bete dira: tresna elektriko eta elektronikoei dagokiena, eta beirazko ontziei, paperari, plastikoei eta zurari dagokiena.

Zehazki, Bizkaian 527 kilo hiri-hondakin sortu dira urtean biztanle bakoitzeko; hau da, 2011n sortutako kopuru bera. Beraz, 2002-2020 aldirako Garapen Iraunkorraren Ingurumen Estrategia bete egin da. Estrategia horrek, bestalde, zabortegiko hondakinen portzentajea % 30era murriztea ezarri zuen 2020. urterako, eta gure lurraldean ehuneko hori % 19,1 izan da 2016an.

Modu berean, Bizkaiak soberan gainditu du Estatuak pila-, bateria- eta metagailu-hondakinen alorrean ezarritakoa. Hain zuzen, % 50eko birziklapen-tasa ezarri zuen 2020. urterako; baina gure lurraldean % 80,6koa da dagoeneko 2016tik. Hondakin biodegradagarriei dagokienez, Estatuko araua ere bete egin da, zeinak 1995eko zabortegietako baloreak % 25 murrizteko helburua ezarri zuen 2016. urterako. Bizkaian, 130.768 tona gutxiago eraman dira zabortegira, iaz erregistraturiko benetako zenbatekoa baino askoz handiagoa (54.625 tona). Bestalde, lortu dugu Estatuak ezarritako balorazio-tasa gainditzea. Hain zuzen, Estatuak %60an ezarri zuen, eta Bizkaiak sortzen dituen hiri-hondakinen % 80 aprobetxatzen ditu.

Dena dela, estatuko arauen beste helburu batzuen kasuan, gure lurraldeak zati batean bete ditu: alde batetik, ez da lortu tresna elektriko eta elektronikoen gaikako bilketa 4,6 kiloraino handitzea, nahiz eta oso urrun ibili ez garen (biztanle bakoitzeko, 3,36 kilo gaika batu dira); eta, beste alde batetik, ez dugu % 60ko birziklapen-tasa erdietsi beiraren eta paperaren eta kartoiaren frakzioetan (% 59 eta % 54koak lortu dira, hurrenez hurren). Metalezko, plastikozko eta zurezko ontziei dagokienez, berriz, gainditu egin dira ezarritako helburuak.

Esan bezala, helburu bat baino ez da lortu: hondakin gordinen isurketa desagerraraztea. Helburu hori BUHKPIan bertan nahiz Eusko Jaurlaritzaren 2007-2010 urteetarako Ingurumeneko Esparru Programan ezarrita zegoen. Egia da 2004tik zabortegien erabilera progresiboki murrizten joan garela. Izan ere, urte horretan, hondakinen % 53,8k zabortegietan amaitu zuten eta, 2016an, aldiz, % 19,1 baino ez dira horietara bideratu. Dena dela, hobetzen jarraitu beharra dugu oraindik ere. Bestalde, zabortegiak hizpide ditugunez, aipatu beharra dago azken urte horretan nabaritu egin dela tratamendu mekaniko-biologikorako plantak (TMB) egindako greba.

Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralean bertan ezarritako helburuen betetze maila

Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralaren oinarrizko alderdietako bat da dokumentu horretan bertan jasotako helburuak noraino bete diren aztertzea. Ildo horretan, azpimarratzekoa da berrerabiltzearen inguruko prebentzioan eta prestaketan hainbat lorpen erdietsi direla: hala, hondakinen per capita sorrera eguneko 1,3 kiloan mantendu da biztanle bakoitzeko (kopuru hori sortu zen, zehazki, 2016an); lortu da merkataritzako hondakinek 220.000 tonako kopurua ez gainditzea (130.018 tona metatu ziren iaz); eta hiri hondakinen sorrera 697.000 tonatik beherakoa izan da (2016an, 605.232 tona sortu dira).

Bestalde, bete da hiri hondakinen birziklapenari lotutako helburua: Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralak % 40ko tasa ezarri zuen eta, iaz, % 43,78koa izan da. Alabaina, ez da % 4ko portzentaje-tasara iritsi konpostajean (% 1,1ekoa izan da); beraz, neurri eta jarduketa osagarri berriak prestatuko dira, behintzat hasierako helburu hori lortzen saiatzeko.

Gorago adierazi dugun bezala, ez da lortu hondakin gordinen isurketa desagerraraztea; baina, burutu da gure lurraldearen beharrei erantzuteko beharrezkoak diren hondakin-kudeaketako azpiegiturak ezartzeko prozesua.

02 Api

Aldundiak 40 sentsore jarri ditu Ea, Etxebarria, Lanestosa, Ubide, Ereño eta Amorotoko edukiontzietan, erabilera-datuak jasotzeko

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Iaz Gorlizen egin zen froga pilotuaren emaitzak onak izan ostean herri horietan ontzien bilketaren monitorizazio-sistema ezartzea erabaki da. Herri horiek biztanle gutxi edukitzeagatik, beste toki batzuetatik urrun egoteagatik eta instalatzen diren edukiontziak sakabanatuago egotea eragiten duen biztanledun guneen banaketagatik hautatu dira. Foru Erakundeak ekimen honekin bi helburu lortu nahi ditu: herritarrei zerbitzu eragingarriagoa eskaintzeko eta baliabide eta bitarteko publikoak optimizatzeko balio duten teknika berritzaileak aplikatzea eta, aldi berean, gure Lurraldean sortu berria den enpresa baten garapenean laguntzea. Gorlizen egin zen esperientzian bezala edukiontzietan instalatuta dauden sentsoreetako datuak egunero monitorizatuko dira, analisi-plataforma baten integratuko dira eta astero eta hilero Garbikerrera igorriko dira edukiontzien bilketa-zerbitzuaren antolakuntza optimizatzeko eta erabiltzaileen jarrerak eta ohiturak ezagutzeko.

Iazko apirilaren eta urriaren artean Gorlizen egin zen froga pilotuaren emaitza onen ostean Bizkaiko Foru Aldundiak Ea, Etxebarria, Lanestosa, Ubide, Ereño  eta Amoroto herrietan edukiontzi horien (ontzien bilketarako balio dutenak) monitorizazio-sistema ezartzea erabaki du. Garbiker foru enpresa publikoaren bidez akordioa sinatu da  gauzen interneten arloan lan egiten duen Hirisens startup bizkaitarrarekin udalerri horietako 40 edukiontzitan beste horrenbeste sentsore instalatzeko. Sistema herri horietan instalatzea erabaki da biztanle gutxi dituzten guneak direlako  eta,   toki horietako biztanleen guneen  ezaugarrien ondorioz,  instalatzen diren edukiontziak sakabanatuago daudelako.

2017an egin zen froga pilotuan gertatu zen bezala, bi helburu lortu nahi dira: alde batetik, herritarrei zerbitzu eragingarriagoa eskaintzeko teknika berritzaileak aplikatzea eta, bestetik, gure Lurraldean sortu berria den enpresa baten garapenean laguntzea eta, horrela, gure enpresa-sarea sendotzen laguntzea.

Sei udalerri horietako edukiontzietan instalatuko den monitorizazio-sistema Gorlizen garatu zena bera da: hari gabeko sentsorea jartzen da edukiontzi guztietan; sentsore horrek betetze-mailari eta biltegiaren tenperaturari buruzko datuak  jasotzen ditu. Gailu horrek, halaber, gorabeherei buruzko datuak ematen ditu, adibidez ustezko suteak, iraulketak, gainezka egiteak, butxatzeak edo  edukiontzietan ihesen bat egotea.  Datu horiek guztiak egunero monitorizatuko dira, analisi-plataforma baten integratuko dira  eta astero eta hilero Garbikerrera igorriko dira (gorabeheren kasuetan izan ezik, horiek gertatzen diren unean bertan jakinarazten direlako) posta elektronikoaren bidez. Halaber,  jasotzen diren datu horiek eguneko edozein unetan kontsulta daitezke  web plataforma  baten bidez.

Monitorizazio-sistema honi esker bilketa-ibilbideak optimizatu daitezke,  beti ezagutuko delako  zehatz  zeintzuk diren beterik dauden eta hustu egin behar diren edukiontziak.  Horrek, aldi berean, eragina du zerbitzuaren kostuen aurrezpenean eta lanaren antolakuntza hobean, ibilbideak edukiontzien betetze-mailaren arabera ezartzen direlako; aldi berean,  gutxitu egingo da edukiontzien bilketa-zerbitzuaren    aztarna ekologikoa.

Sistemak -arazorik gabe ezar daiteke  edukiontzi horietan, ontzi arinek ez dutelako  usainik eta lixibiaturik sortzen  eta, ondorioz,  bilketa betetzeari egokituta egin daiteke-, halaber, zerbitzuaren jarrerak eta ohiturak ezagutzeko aukera ematen du, eta horrela hainbeste gauza  jakin eta ebatzi daitezke, besteak beste: betetze-maila  egunen, asteen edo hileen arabera ezartzea; edukiontzien kokapenaren araberako etekina; edo nolako eragina duten  jaiegunek eta ekitaldiek bilketa- beharrizanean.

Gorlizen egin zen froga pilotuaren emaitzak

Gorlizen egin zen froga pilotuari esker itsasertzeko herri horretako toki batzuetan jarri ziren edukiontzi monitorizatuen (sei) erabilera-ohiturei buruzko alderdi garrantzitsu batzuk ezagutzeko aukera izan dugu. Biltegi horietan egin ziren tenperaturaren neurketen ondorioz badakigu horietan guztietan gehieneko tenperatuta egun berean erregistratu zela, ekainaren 21ean,  egun horretan giroaren oso tenperatura altuak erregistratu zirelako.

Betetze-portzentajeari dagokionez monitorizatutako hiru edukiontzitan betetzearen batezbesteko portzentajea   % 30ekoa izan zen eta horrek esan nahi du erabilera-maila baxua dela, eta beste hirutan ez zen % 50eko batezbestekoa gainditu eta oso egun gutxitan iritsi ziren gehieneko betetze-mailara eta, horien kasuan ere, erabilera maila baxua dutela esan daiteke. Batezbesteko betetze-maila egunen arabera aztertuta egiaztatu zen     betetze-portzentaje hori handiagoa dela igandeetan (% 45,83)  eta betetze-portzentajerik txikiena  ostiraletan gertatzen dela  (% 15,52).

Datu horiek aztertu ondoren  etorkizunerako 7 neurri planteatu ziren:

  1. Erabilera baxua dauden aldeetan edukiontziak beste era batera kokatzea.
  2. Erabiltzailerik gehien duen alde baten  edukiontzi gehigarri bat jartzea.
  3. Bilketa-ibilbideen optimizazioa, edukiontzi guztiak betetzearen arabera antolatuta.
  4. Edukiontzien kopurua urtaroaren arabera gehitzea.
  5. Edukiontziak lekuz aldatu eta hobeto ikusten diren tokietan kokatzea.
  6. Edukiontziak alde sentiberetatik urruntzea.
  7. Gutxien betetzen diren aldeetan edukiontziak erabiltzeko kanpainak diseinatzea.
27 Mar

La valorización energética de la fracción no reciclable de los residuos, una oportunidad para el empleo verde

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

FUTUR ENVIRO

La valorización energética de la fracción no reciclable de los residuos constituye una gran oportunidad para el empleo verde en España. Así se contempla en el estudio sobre los impactos socioeconómicos y ambientales de este sistema en España y Andorra, elaborado en su momento por G-Advisory, del Grupo Garrigues.

En el mismo se recoge que, a día de hoy, este tratamiento finalista, situado en la escala jerárquica de gestión de residuos por delante del vertedero y por detrás de la reducción, la reutilización y el reciclaje, da empleo en nuestro país a más de 2.500 personas (1.000 directas, a las que habría que añadir 1.425 indirectas e inducidas), con la particularidad de que, en su mayoría, se trata de puestos de trabajo altamente cualificados y estables, circunstancia que beneficia la competitividad del sector industrial en España, siendo más numerosos que los asociados a los vertederos.

En el ámbito de la economía verde, cabe recordar que el sector de los residuos, incluyendo las actividades de recogida y tratamiento, se está revelando como uno de los más dinámicos y con mayor capacidad para la creación de empleo, estimando que concentra hasta el 27% del total de los puestos de trabajo verdes potenciales.

Dentro de este sector, aproximadamente el 57% de los ocupados se dedican a la recogida de residuos, mientras que las actividades de tratamiento y eliminación aglutinan al 27 y al 16% respectivamente.

Además de todo ello, es preciso señalar que la valorización energética genera anualmente ingresos por valor de 273 millones de euros y un valor añadido bruto de 90 millones.

Hacia un menor vertido

Las 11 plantas adscritas a AEVERSU (10 en España y 1 en Andorra) impiden cada día que el potencial energético que albergan los residuos no reciclables sea enterrado en vertedero con el consiguiente negativo impacto para el medio ambiente y la salud pública.

La valorización energética se erige así en la única solución viable y alternativa al uso del vertedero, habiendo demostrado ya con creces su plena compatibilidad con el reciclaje, así como el papel trascendental que puede llegar a desempeñar en la economía circular por su capacidad para convertir  la fracción no reciclable de los residuos en recursos.

Los ambiciosos e inminentes objetivos europeos requerirán de un mayor  protagonismo de la valorización energética en nuestro país (situándose actualmente en tan solo el 14%, según datos de Eurostat), que deberá ir acompañada de una estrategia efectiva, tanto a nivel técnico como político y educativo, encaminada hacia una menor generación de desechos, el impulso de la preparación para la reutilización, la responsabilidad ampliada del productor, la penalización al uso del vertedero y mayores tasas de reciclado en España. De esta forma, se permitirá a nuestro país aumentar la recuperación de residuos y disminuir el vertido, situado en estos momentos en un insostenible 57%.

Países del norte de Europa, como es el caso de Alemania, han conseguido llegar al vertido técnico cero, impidiendo que en vertedero se deposite aquella parte de los residuos que se puede reutilizar, reciclar o valorizar material y/o energéticamente.

16 Mar

País Vasco recicla ya el 60% de los residuos de construcción

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

RETEMA

El País Vasco ha logrado incrementar casi un 20% la tasa de reciclaje de los residuos de construcción y demolición (RCDs) en un periodo de siete años. “En 2009 sólo se reciclaba el 42% de estos  residuos, y en 2016 esta cifra aumentó hasta el 61%”, ha  afirmado esta mañana Jesús Losada, director de Ihobe, en una jornada organizada en Bilbao por la Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación – AEDED, a la que han asistido cerca de un centenar de representantes del sector.

Losada ha indicado que el avance logrado en la gestión de los RCDs en el País Vasco ha sido posible gracias a los instrumentos puestos a disposición del sector por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente a través de la sociedad pública Ihobe.

En concreto, ha destacado la aprobación de legislación como el Decreto de 26 de junio de 2012, que regula la producción y gestión de RCD en el País Vasco;  la  definición de criterios de compra pública verde para el sector;  el apoyo económico  prestado para la ejecución de proyectos demostración en economía circular; o la edición de manuales y guías técnicas.

El máximo responsable de la sociedad pública Ihobe ha indicado que la puesta en marcha de estos recursos legislativos, técnicos y económicos, ha favorecido que “los residuos de construcción y demolición gestionados de forma desconocida o ilegal en Euskadi, que alcanzaban el 40% del total en 2009, se hayan reducido hasta el 26% en 2016”.

Sin embargo, el representante del Gobierno Vasco recordó que, “a pesar de la clara mejoría de los indicadores, queda trabajo por hacer para cumplir los objetivos marcados por Europa de lograr para el año 2020 que el 70% de los RCDs generados se dirijan a la reutilización y al reciclaje”.Los residuos de construcción y demolición representan el 25% de los residuos totales que se generan en el País Vasco.

En el marco de esta jornada, en la que se han presentado buenas prácticas de economía circular con esta corriente de residuos, la Asociación de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación ha hecho entrega de un reconocimiento a Jesús Losada, director general de Ihobe, por el trabajo realizado por esta sociedad pública para facilitar la gestión ambiental de los RCDs.

10 Mar

Euskadi recicló 102 envases de vidrio por persona en 2017

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

NOTICIAS DE GIPUZKOA

Hace pocos días, un informe de la escuela de negocios EAE Business School de Barcelona indicaba que la sociedad vasca gastó en vino un promedio de 41,5 euros en el año 2016, la cifra más alta de todas las comunidades. Ese hecho debería estar acompañado de una consecuencia lógica: el reciclaje de envases de vidrio también debería ser alto. Y así es. Según el balance presentado ayer por Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de este tipo de residuos, cada persona deposita en el contenedor tipo iglú una media de 102 envases, lo que equivale a 26,8 kilogramos de residuos por habitante.

En términos generales, la ciudadanía vasca recicló 58.811 toneladas de residuos de envases de vidrio a través del contenedor verde en 2017, un 1,4% más que en 2016. Los resultados de recogida selectiva del pasado ejercicio confirman la tendencia “ascendente y sostenida” de la CAV, que ha crecido un 7% en los últimos cuatro años y se posiciona como la segunda comunidad en materia de reciclaje de residuos de envases de vidrio. La hostelería genera el 50% de los envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado por lo que la contribución del sector es vital para asentar unos principios sólidos de economía circular en la geografía vasca.

En este sentido, la firme apuesta del Gobierno Vasco y de Ecovidrio por la sostenibilidad del sector ha permitido que en la actualidad funcionen en Euskadi cuatro servicios de recogida puerta a puerta para la hostelería con más de 700 establecimientos adheridos -Gasteiz, Bilbao, Mancomunidad de San Markos (Donostia, Hernani, Pasaia, Errenteria) y Mancomunidad de Txingudi (Irun, Hondarribia)-, detalló ayer Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco.

Gracias a todos esos envases depositados en los contenedores verdes, la ciudadanía vasca ha logrado evitar la emisión de 39.500 toneladas de CO2 equivalentes a retirar 9.600 coches de la circulación durante un año;ahorrar 130.700 megavatios hora de energía, suficiente para iluminar Bilbao durante más de tres meses, y evitar la extracción de 70.600 toneladas de materias primas de la naturaleza, equivalentes a siete veces el peso de la Torre Eiffel. El consejero Arriola destacó que el reciclaje contribuye a reducir “al máximo los impactos que nuestro modo de vida causan en el entorno natural”.

En primer lugar -agregó durante la visita cursada a la planta de Vidrala (en Laudio), que fabrica más de dos millones de envases cada día- evitando la contaminación duradera de los suelos, aguas y paisajes que origina el vertido incontrolado de estos residuos domésticos. Y también porque con su reciclaje “los convertimos otra vez en materias primas y reducimos la extracción de nuevos recursos y el gasto en transporte y energía”. Todo ello, señaló, “ayuda a hacer más sostenible nuestra economía y, al mismo tiempo, a contrarrestar con eficacia el cambio climático producto del calentamiento global”.

05 Mar

La eficiencia, pilar de la transición energética vasca

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

DEIA

EUSKADI ha realizado un gran esfuerzo a lo largo de las cuatro últimas décadas para transformar su sistema energético y alcanzar las cotas de bienestar y garantía de suministro de las que hoy disfrutamos. No en vano, a principios de los años ochenta dependíamos casi en exclusiva de los combustibles fósiles y a día de hoy contamos con un mix donde se ha abandonado el carbón, se ha reducido en casi veinte puntos el uso de derivados del petróleo y se ha aumentado la participación de energías más limpias como el gas natural y las fuentes renovables.

Esta evolución en la que seguimos inmersos nos lleva a plantearnos cuáles son los retos de futuro a los que debemos hacer frente para transitar hacia un sistema energético seguro, competitivo y de calidad, pero que al mismo tiempo cumpla con la necesidad de una mayor sostenibilidad. Euskadi es un territorio pequeño para una expansión masiva de generación renovable. Aun así, hay margen para aumentar en la medida de nuestras posibilidades este tipo de generación y, más aún, tenemos un gran campo para seguir profundizando en las políticas de ahorro de energía y eficiencia.

En este sentido, la eficiencia energética es, sin lugar a dudas, el pilar fundamental en el que se sustenta la Política Energética del Gobierno vasco y la labor del Ente Vasco de la Energía, ya que tan importante como utilizar fuentes de energía más limpias es consumir solo la energía que necesitamos. El documento Estrategia Energética de Euskadi 2030 -aprobado por el Parlamento Vasco- es la guía básica donde se plasma esta voluntad de realizar una gestión energética planificada a largo plazo, conscientes de que la evolución de un sistema energético no es un elemento de cambio inmediato, sino el resultado de una paulatina estructuración de las infraestructuras y del propio modelo energético de todo un país. Y conscientes también de que el actual marco normativo estatal supone, en muchos casos, un freno al desarrollo de políticas energéticas consideradas prioritarias desde Euskadi.

El ahorro energético resulta clave para la economía vasca y la industria, por lo que estas medidas han incidido con especial atención en acompañar y apoyar al tejido industrial en su tarea de lograr un alto grado de eficiencia en los procesos productivos. Del total del ahorro logrado a lo largo de tres décadas de actuaciones, el 78% corresponde al sector industrial, lo que refleja su capital importancia y la necesidad de seguir compitiendo frente a mercados con costes energéticos más ajustados. Un dato refleja la magnitud de esta tarea: en los últimos 10 años la industria vasca ha invertido más de 350 millones de euros en medidas de eficiencia y el Ente Vasco de la Energía ha destinado un total de 24,6 millones a acompañar a las empresa en este esfuerzo.

Se ha avanzado mucho, pero no todo está hecho. El Gobierno vasco se ha comprometido a liderar y ser referente en el uso de fuentes renovables, ahorro energético y eficiencia, para lo cual ha aprobado el Decreto para la Sostenibilidad Energética en el que la Administración se fija unos objetivos de obligado cumplimiento, realmente ambiciosos, para el año 2025.

Asimismo, el sector del transporte está abriendo nuevas vías para mejorar su situación energética mediante tecnologías de alta eficiencia -como las referentes a la electromovilidad- y la introducción de carburantes alternativos -como el gas natural- que nos permitan minimizar las importaciones energéticas y el uso de derivados del petróleo.

El campo de trabajo para mejorar en la eficiencia energética es amplio en Euskadi. Las bases están asentadas gracias a las acciones realizadas en tres décadas y cada vez hay mayor concienciación sobre la necesidad de un uso responsable de la energía. El calendario viene marcado por la fecha del 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética, en el que desde Ente Vasco de la Energía queremos insistir en que el hecho energético es responsabilidad de todas y todos, presente no solo en grandes decisiones empresariales, sino también en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones cotidianas. Es por ello que elegimos la eficiencia para seguir transitando hacia un sistema energético cada vez más sostenible.

Iñigo Ansola Kareaga. Director general del Ente Vasco de la Energía.

23 Ots

La Unión Europea aprueba nuevas normas sobre gestión y reciclaje de residuos

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

RETEMA

Hoy, los embajadores de la UE respaldaron el acuerdo provisional sobre las cuatro propuestas legislativas del paquete de residuos alcanzado con el Parlamento Europeo el 18 de diciembre de 2017. El paquete de residuos dará lugar a un mayor reciclaje de residuos y contribuirá a la creación de una economía circular. Mejorará la gestión de los residuos y fomentará la reutilización de material valioso incrustado en los residuos.

Las nuevas reglas establecen objetivos jurídicamente vinculantes para el reciclaje de residuos y la reducción de los vertederos con plazos fijos. Estos objetivos aumentarán la proporción de residuos municipales de residuos y envases que se recicla, con objetivos específicos para el reciclado de materiales utilizados en el envasado. Las reglas también incluyen objetivos para reducir la cantidad de desechos municipales que se depositan en vertederos.

Los estados miembros acordaron los siguientes objetivos para la preparación de la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales:

• Residuos urbanos. 55% para 2025, 60% para 2030 y 65% para 2035

Los Estados miembros deberán establecer, antes del 1 de enero de 2025, una recolección separada para textiles y para residuos peligrosos de los hogares. Además, deben asegurarse de que para el 31 de diciembre de 2023, los biorresiduos se recojan por separado o se reciclen en origen (por ejemplo, compostaje doméstico). Esto se suma a la recolección separada que ya existe para papel y cartón, vidrio, metales y plástico.

Los objetivos específicos serán los siguientes:

• All packaging: 65% para 2025, 70% para 2030

• Plastic: 50% para 2025, 55% para 2030

• Wood: 25% para 2025, 30% para 2030

• Ferrous metals: 70% para 2025, 80% para 2030

• Aluminium: 50% para 2025, 60% para 2030

• Glass: 70% para 2025, 75% para 2030

• Paper and cardboard: 75% para 2025, 85% para 2030

Estos objetivos fomentarán el uso de envases reciclables y envases reutilizables.

Este paquete también establece requisitos mínimos para todos los esquemas de responsabilidad extendida del productor. Los productores de productos bajo estos esquemas deben asumir la responsabilidad de la gestión de la etapa de desecho de sus productos. Los productores deberán pagar una contribución financiera para tal fin. Además, en la legislación de la Unión también se han introducido planes obligatorios de responsabilidad ampliada del productor para todos los envases.

El vertido de residuos conduce a la contaminación de las aguas superficiales, subterráneas, del suelo y del aire. Por lo tanto, la legislación también contiene un objetivo específico de reducción de vertederos. Los Estados miembros se esforzarán por garantizar que, a partir de 2030, no se acepten en un vertedero todos los residuos adecuados para su reciclado u otra recuperación, en particular en los residuos municipales. La única excepción se refiere a los desechos por los cuales el vertido arroja el mejor resultado ambiental. Además, los estados miembros se asegurarán de que para el año 2035 la cantidad de desechos municipales en vertederos se reduzca a un 10% o menos de la cantidad total de desechos municipales generados.

En general, los Estados miembros consideran que estos objetivos a nivel de la UE crearán la escala mínima para que la industria de la UE invierta en nuevas técnicas y tecnologías de reciclaje.

Antecedentes y próximos pasos

Esta legislación revisada aborda los problemas ambientales con implicaciones transnacionales, incluidos los impactos de la gestión inadecuada de los desechos en las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y la basura, incluso en el medio marino. Garantiza que el material valioso incrustado en los residuos se reutilice, recicle y reinyecte de manera efectiva en la economía europea, y de ese modo ayude a avanzar hacia una economía circular en la que los residuos se utilicen progresivamente como recurso y se creen nuevas oportunidades económicas. Su objetivo es reducir la dependencia de la UE de la importación de materias primas promoviendo el uso prudente, eficiente y racional de los recursos naturales.

Ahora que los embajadores de la UE han respaldado el acuerdo provisional alcanzado entre la Presidencia de Estonia y el Parlamento Europeo el 18 de diciembre de 2017, la legislación se someterá al Parlamento Europeo para su votación y luego al Consejo para su adopción final. Entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial.

13 Ots

Mikel Huizi: “Zabalgarbi tiene un cometido fundamental: contribuir a la sostenibilidad de Bizkaia”

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

RETEMA

En una entrevista concedida a Sogama, y que se recoge en la Newsletter del pasado mes, el Director General de Zabalgarbi, Mikel Huizi Leiza, no duda al describir la principal función de una instalación creada por y para Bizkaia. “Nuestro compromiso es ser parte activa de una Bizkaia más moderna, más limpia, más ecológica y más sostenible”.

La economía circular guía la política corporativa de una entidad caracterizada por altos estándares de eficiencia y que logra impregnar de valor a lo aparentemente inservible. Prueba de ello es que cada año logra transformar 225.000 toneladas de residuos no reciclables en energía suficiente para abastecer al 30% de los hogares vizcaínos, un proceso que lleva a cabo con la máxima pulcritud medioambiental. Huizi Leiza lo ejemplifica de forma meridiana: “Producimos cada año la electricidad equivalente al consumo del metro de Bilbao durante 7 años y lo hacemos utilizando desechos no reciclables que, de otra forma, acabarían su vida útil en vertedero y que hubiesen generado un 175% más de emisiones de gases de efecto invernadero”.

Pero su estrategia empresarial va más allá de la protección ambiental, toda vez que su preocupación también se centra en impulsar un modelo de desarrollo que aglutine, de forma equilibrada y armónica, el cuidado del entorno, el crecimiento económico, la cohesión social y la promoción cultural

Primera planta en conseguir la certificación HPR

Se muestra orgulloso de que Zabalgarbi haya sido la primera planta de valorización energética de Europa que recibe la calificación HPR (Highly Protected Risk), un reconocimiento realizado por la mutua norteamericana Factory Mutual Global, y vinculado al ámbito asegurador, que ensalza la mitigación y minimización de los riesgos inherentes a la industria, poniendo en valor la gestión excelente que, en este ámbito, lleva a cabo la planta vasca.

La aseguradora norteamericana, tal y como explicó el Director General de Zabalgarbi, premió, tras un exhaustivo análisis y estudio que dio comienzo en el año 2010, el buen hacer de la instalación desde la gestión ambiental, la prevención de riesgos, así como el cuidado óptimo y extraordinario estado de conservación de sus instalaciones.

Bilbao, sede del próximo Congreso de CEWEP

En este contexto, no es de extrañar que Zabalgarbi, a través de la Asociación de Empresas de Valorización Energética (AEVERSU), fuese designada por la CEWEP (Confederación Europea de Plantas de Valorización Energética) para colaborar en la organización del próximo congreso que esta organización celebrará en el Estado español, y que tendrá lugar en Bilbao los días 20 y 21 del próximo mes de septiembre.

Huizi es consciente de la gran responsabilidad que ello supone, ya que en esta cita internacional participarán más de 200 profesionales y expertos europeos en la gestión sostenible de los residuos, además de representantes de la Comisión Europea. No obstante, se muestra convencido de que será un gran éxito que quiere compartir con el resto de las plantas que conforman la Asociación Española de Empresas de Valorización Energética, a la que pertenece Zabalgarbi y otras 10 instalaciones más.

Respecto al papel que desempeña la valorización energética en el modelo de desarrollo definido por la economía circular, se muestra taxativo: “Se trata de respetar la normativa europea, que dice que la función de la valorización energética es precisamente convertir en energía la fracción de residuos que no se puede reutilizar ni reciclar”. Y aquí es donde entran en juego las modernas plantas de valorización energética, que operan de forma segura, eficiente e innovadora, extremos estos que resultan, hoy en día, indiscutibles.

Es por ello que pide coherencia a la futura Estrategia Española de Economía Circular porque cada año se entierran en España 13 millones de toneladas de residuos, circunstancia que, además de un negativo impacto ambiental, hipoteca el bienestar y calidad de vida de las futuras generaciones. Apela a la prudencia y reflexión, ya que el planteamiento debe pasar por evaluar si resulta más eficaz utilizar un recurso que contiene energía o enterrar la energía contenida en el mismo.

En este escenario, Mikel Huizi no tiene dudas al afirmar que la valorización energética de los residuos no reciclables “es la verdadera energía de la economía circular”.

02 Ots

Euskadi, segunda comunidad que más disminuye sus emisiones de efecto invernadero

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

DEIA

Euskadi en este periodo emitió 513.263 toneladas equivalentes de CO2, lo que la situó como la novena comunidad autónoma con más emisiones acumuladas totales.

Además, cada vasco emitió en 2015 un total 7,4 toneladas, una media ligeramente superior a la del conjunto del Estado que fue de 7,2, aunque si se quitan las emisiones difusas, es decir, las provenientes del transporte, la agricultura o el tratamiento de residuos, la media fue de 4,4 toneladas por habitante.

Del total de comunidades autónomas, 14 han aumentado sus emisiones totales y solo 5, entre ellas la vasca, las han disminuido: Castilla y León un 4 %, País Vasco y Ceuta (3 %), Castilla-La Mancha (2%) y Galicia (1 %).

Por el contrario, Extremadura ha incrementado en un 49 % sus emisiones totales de GEI entre 1990 y 2015 (último dato oficial publicado), por encima del incremento medio nacional, que creció el 17 por ciento.

Le siguieron Murcia (48 %), Canarias (46 %), la Comunidad Valenciana (43 %) y Madrid (42 %).

Las denominadas emisiones difusas, las no industriales, fueron en 2015 en Euskadi el 60 % del total de emisiones, un porcentaje ligeramente superior a la media nacional, que fue del 59 por ciento.

El descenso de estas emisiones difusas, entre 2006 y 2015, ha sido liderado por Ceuta (-55 %), la Comunidad Valenciana y Melilla (-31 %), el País Vasco (-29 %) y Canarias (-28 %).

En cuanto a las emisiones fijas, las provenientes de las grandes industrias, en el País Vasco se redujeron entre 2006 y 2015 un 43 %, uno de los descensos más acusados solo por detrás de los de La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha.

En el informe se explica que este fuerte descenso se corresponde a una “comunidad autónoma altamente industrializada pero que hace muchos años inició el cambio de modelo hacia una economía más descarbonizada”.

En total en España se emitieron 9,3 millones de toneladas en el período estudiado y se llegó al pico de emisiones en 2007, un año después que en el País Vasco.

El informe explica que las comunidades que más gases emiten son las que tienen mayor presencia de centrales eléctricas basadas en el carbón y de industrias pesadas.

25 Urt

Los garbigunes examinan sus horarios y tipos de residuos

Zabalgarbi Zabalgarbi Noticias EU

DEIA

Los garbigunes se someterán a examen. Veinte años después de la puesta en marcha de la primera instalación en Basauri, la Diputación analizará si el horario, las normas de utilización y el tipo de residuos que en ellos se recogen se adecúan a las necesidades de los vizcainos. “Nos debemos a la ciudadanía y tenemos que hacer lo posible para que los servicios que prestamos tengan unos estándares de calidad altos y adecuados a sus necesidades”, declaró ayer la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta.

La institución foral ha puesto en marcha una prueba piloto para informatizar la actividad de los 23 puntos limpios que funcionan actualmente en el territorio. Esta prueba se desarrollará durante un período de tres meses, de lunes a domingo, en los garbigunes de Durango, Getxo, Markina, Mungia y Santurtzi. Con la ayuda de un dispositivo electrónico, el personal recogerá diferentes datos sobre las personas usuarias -solicitarán para ello el DNI- y los residuos que se depositan en ellos. Con esta prueba se pretende recoger información sobre el tipo de usuario, los horarios más habituales de acceso, y la cantidad y tipología de los residuos recogidos, entre otros. Con los datos obtenidos, se estudiará si los horarios actuales se corresponden con la demanda actual, si es necesario ampliar la lista de los residuos que se admiten actualmente, y si el reglamento se adecúa a las necesidades. Este sistema servirá, además, para llevar un registro inmediato del tipo de residuos que se llevan a las instalaciones así como para conocer el perfil del usuario.

Con toda esa información, se analizará la posibilidad de extender este sistema al resto de la red de garbigunes y se definirán las mejoras a implementar.