Zabalgarbiren azken helburua herritarrei zerbitzua ematea da sortzen diren hondakinen tratamenduaren bidez.

Zabalgarbik irtenbide iraunkorra ematen du berrerabiltzen edo birziklatzen ez diren hondakinen tratamendurako, balorizazio energetikoaren bidez. Prozesu horretan energia sortzen da modu seguru eta eraginkorrean, ingurumen-eragina murriztuta eta kosturik txikienean.

Helburua kalitateko zerbitzua ematea da, bezeroa eta honako interes-talde hauek gogobetetzea lortuko duena:

  • Gizartea, oro har, tratamendu iraunkorra eta segurua eskatzen duena kostu lehiakor batean.
  • Akziodunak; enpresak zerbitzu publiko baten kudeaketan parte hartzearen eta hondakinak kudeatzeko beste sistema batzuekin osagarria izatearen alde daude, baita inbertsioak epe ertainean itzultzearen alde ere.
  • Erakundeko langileok, lan-giro on baten barnean ibilbide profesional erakargarria garatzeko enpresa-proiektu ireki baten zati izan nahi dugunok.

Zuzendaritzak berariaz adierazten du Kalitate, Ingurumen eta Laneko Segurtasun eta Osasuneko Kudeaketa Integratuko Sistema bultzatzeko konpromisoa duela; honetara bideratuta dago:

  • Kudeaketa-politika horretan jasotako helburuak betetzea.
  • Aplikatu beharreko lege-betekizunak eta gure testuingururako egokiak diren berariazko beste konpromiso batzuk betetzea.
  • Etengabeko hobekuntza, sistemaren berrikuspenaren eta helburuen ezarpenaren bidez, helburuok kutsaduraren prebentzioa eta pertsonen segurtasuna eta osasuna sustatzea dakartela.

Adierazitako erabakia eta asmoa kontuan hartuta, Zuzendaritzak aipatutako helburuak lortzeko behar diren baliabide guztiak ipintzeko konpromisoa hartzen du bere gain.

Nolanahi ere, arrakasta lortuko bada, ezinbestekoak izango dira Zabalgarbiko pertsona guzti-guztien konpromisoa eta kemena. Komunikazioa eta parte-hartzea, prestakuntza eta garapen profesionala gure erakundearen identitate-ezaugarriak izango dira.